Współpraca ze Stowarzyszeniem Prawników Hongkongu

Za samorządem radców prawnych kolejny krok na drodze do poszerzenia międzynarodowej współpracy. Dnia 20 maja 2021 roku odbyło się spotkanie online przedstawicieli Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Stowarzyszenia Prawników Hongkongu – The Law Society of Hong Kong. Celem spotkania było rozwinięcie współpracy oraz wymiana doświadczeń. Tematem rozmów były m.in. zmiany komunikacyjne i organizacyjne wynikające z pandemii, także te związane z nowymi technologiami, praktyka prawna i sądowa. W planach jest organizacja webinarium/wydarzenia online przez oba samorządy. Z ramienia KRRP udział w spotkaniu wzięli:

  • Włodzimierz Chróścik,  Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych
  • Michał Korwek, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych
  • Joanna Wisła-Płonka, Przewodnicząca Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych
  • Adam Król, Członek Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.

Z ramienia Stowarzyszenia Prawników Hongkongu (The Law Society of Hong Kong) uczestniczyły w spotkaniu następujące osoby:

  • Melissa Pang, President – Prezes
  • Amirali Nasir, Vice-President and Chair of International Legal Affairs Committee, Wiceprezes
  • Stephen Hung, Past President and Vice-Chair of International Legal Affairs Committee, Były Prezes
  • Doreen Kong, Council Member and Vice-Chair of Standing Committee on External Affairs, Członek Rady/Prezydium.

Strona internetowa The Law Society of Hong Kong – https://www.hklawsoc.org.hk/pub_e/

Zobacz także