Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / List poparcia CCBE dla prawniczki Li Yuhan z Chin

List poparcia CCBE dla prawniczki Li Yuhan z Chin

Komisja Praw Człowieka KRRP informuje, że Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE regularnie przygotowuje listy kierowanie do władz państwowych różnych krajów wyrażające poparcie dla zagrożonych prawników w wielu częściach świata oraz wyrażające prośbę o poszanowanie ich praw. Listy publikowane są na bieżąco na stronie internetowej CCBE pod linkiem: https://www.ccbe.eu/actions/human-rights-portal/defence-of-the-defenders/

Dzisiaj zapraszamy Państwa do zapoznania się z listem CCBE z dnia 29.10.2020 r. kierowanym do Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping z prośbą o poszanowanie praw prawniczki Li Yuhan. Li Yuhan od października 2017 roku tj. od ponad trzech lat znajduje się w areszcie przedprocesowym w mieście Shenyang, za dopuszczenie się czynu zabronionego w Chinach polegającego na naruszeniu porządku publicznego poprzez zakłócanie porządku w miejscu publicznym. CCBE już wcześniej kierowało do władz chińskich listy w sprawie Li Yuhan wskazując na przedłużające się zatrzymanie oraz pogarszający stan zdrowia, który obecnie nie jest znany ze względu na pandemię Covid-19.

W świetle powyższego CCBE zwróciło szczególną uwagę na Podstawowe Zasady ONZ dotyczące roli prawników, w szczególności zasady 7 i 8 (mechanizmy zabezpieczające w postępowaniu karnym), a także 16 i 17 (gwarancje działania prawników).

CCBE zaapelowało także do Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej o uwolnienie Li Yuhan, zapewnienie opieki medycznej, a także szerzej – wezwano do respektowania standardów międzynarodowych odnoszących się do prawników oraz umożliwienia niezależnego wykonywania profesji przez przedstawicieli zawodów prawniczych w Chinach.

Pełna treść listu w języku angielskim znajduje się w załączeniu oraz na stronie CCBE pod tym linkiem.

Li Yuhan nie jest jedyną przedstawicielką zawodów prawniczych z Chin w sprawie której CCBE kierowało w ostatnich miesiącach listy do przedstawicieli chińskich władz. Tego rodzaju interwencję kierowano także w sprawie m.in. następujących prawniczek i prawników:

– Chang Weiping, list CCBE z dnia 29.10.2020 r. dostępny jest tutaj

– Yang Bing, list CCBE z dnia 02.09.2020 r. dostępny jest tutaj

– Yu Wensheng, list CCBE z dnia 02.09.2020 r. dostępny tutaj oraz z dnia 27.07.2020 r. dostępny tutaj

– Ding Jiaxi, list CCBE z dnia 02.09.2020 r. dostępny tutaj

– Qin Yongpei, list CCBE z dnia 19.05.2020 r. dostępny tutaj

– Wang Quanzhang, list CCBE z dnia 20.04.2020 r. dostępny tutaj

– Xu Zhiyong, list CCBE dnia 20.03.2020 r. dostępny tutaj