List Prezesa ECLA do Prezydenta RP

Prezentujemy list Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorców pana Jonathana Marsh do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy.

 

Pan Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Kancelaria Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10

00-902 Warszawa

Polska

 

24 lipca 2017

Dotyczy: Nowelizacji polskiej Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych

 Szanowny Panie Prezydencie!

Zwracam się do Pana w imieniu Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw (ECLA) – organizacji zrzeszającej ponad 40 000 pracujących w przedsiębiorstwach prawników z całej Europy – by wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie potencjalnym wpływem, jakie niedawno uchwalona przez parlament Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Ustawa zmieniająca Prawo o ustroju sądów powszechnych mogą wywrzeć na niezależność władzy sądowniczej oraz na zawody prawnicze w Polsce.

Wejście owych zmian w życie, w szczególności tych dotyczących sposobu powoływania i odwoływania sędziów, byłoby źródłem poważnych wątpliwości dotyczących niezależności oraz niezawisłości władzy sądowniczej.

Zwracamy się do Pana oraz do rządu polskiego o to, by skorzystał Pan ze swojego prawa do zawetowania i odrzucenia wymienionych powyżej regulacji prawnych, gwarantując tym samym niezależność władzy sądowniczej, podział władz oraz promując rządy prawa w Polsce.

 

Z poważaniem,

Jonathan Marsh

Przewodniczący

Do pobrania wersja w języku angielskim:ECLA

 

 

 

Zobacz także