List Prezesa KRRP do Prezydenta RP

Zachęcamy do zapoznania się z listem Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych pana Macieja Bobrowicza do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy, który został opublikowany w dniu dzisiejszym, tj. w poniedziałek 24 lipca br. tuż po godzinie 9:00.

Warszawa, 24 lipca 2017 r.

Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie!

Środowiska prawnicze są poruszone trybem wprowadzania, sposobem procedowania oraz samą treścią ustaw wprowadzających zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa, Sądzie Najwyższym i sądach powszechnych.

Z nadzieją zatem patrzymy na planowane na dzień 24 lipca 2017 roku spotkanie Pana Prezydenta z Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego oraz Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa.

Wierzymy, że Pan Prezydent jako Strażnik Konstytucji – po wysłuchaniu merytorycznych argumentów przedstawianych przez oboje rozmówców i, ponieważ wzmiankowane ustawy noszą znamiona poważnego naruszenia Ustawy Zasadniczej – uzna ich wadliwość i zastosuje wobec każdej z nich weto.

Byłby to krok umożliwiający zainicjowanie tak potrzebnego obecnie profesjonalnego dialogu i debaty nad reformami wymiaru sprawiedliwości, reformami, których konieczność przeprowadzenia dostrzegamy – stanowczo krytykujemy jednak ich podmiotowy i przedmiotowy zakres.

Samorząd radców prawnych jest gotowy wziąć udział w tego typu rozmowach – prowadzących do przeprowadzenia w Polsce przemyślanych i dobrze przygotowanych reform w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

Z poważaniem

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych
Maciej Bobrowicz

Zobacz także