Maria Ślązak wybrana na kolejną kadencję na stanowisko Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (AEA-EAL)

Z radością informujemy, iż w wyborach do Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (AEA-EAL) r. pr. Maria Ślązak została wybrana jednogłośnie Prezesem na kolejną dwuletnią kadencję.

Maria Ślązak to polska prawniczka z wieloletnim doświadczeniem w działalności na rzecz polskiego samorządu radców prawnych i organizacji międzynarodowych, Wiceprezes KRRP IX Kadencji oraz była Prezes Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie i reprezentowaniu przed sądem firm z wielu sektorów gospodarki.
AEA-EAL organizuje kongresy poświęcone wybranym dziedzinom prawa europejskiego, w których mogą uczestniczyć polscy radcowie prawni i adwokaci, co zostaje potwierdzone odpowiednim certyfikatem i przyznaniem punktów szkoleniowych, uznawanych przez polskie okręgowe izby radców prawnych.

AEA-EAL jest doskonałą platformą networkingową dla prawników oraz firm prawniczych z całej Europy. Promuje współpracę pomiędzy adwokatami z poszczególnych krajów, ułatwia wzajemne kontakty w codziennym życiu zawodowym i zapewnia dostęp do ekspertów i specjalistów, zarówno praktyków, jak i też przedstawicieli nauki prawa, ze szczególnym naciskiem na kwestie transgraniczne oraz regulacji europejskich. Podkreślenia wymaga również rola tej organizacji w promocji oraz w procesie dalszego formowania młodych prawników, poprzez projekty związane z organizowaniem staży, jak również umożliwienie kontaktów z doświadczonymi zawodowo prawnikami europejskimi.

Europejskie Stowarzyszenie Prawników (AEA-EAL), z siedzibą w Brukseli, to międzynarodowa organizacja prawnicza powstała w 1986 roku. Skupia profesjonalnych prawników i samorządy zawodowe adwokatów z krajów europejskich. Krajowa Rada Radców Prawnych jest członkiem AEA-EAL od 1996 roku. Była to pierwsza międzynarodowa organizacja adwokacka, której członkiem został samorząd polskich radców prawnych.

Więcej o wyborach do Prezydium AEA-EAL można przeczytać na stronie: https://aea-eal.eu/presidency-elections/

Zobacz także