Samorząd radców prawnych świętuje jubileusz 40-lecia

Uroczysta gala w Teatrze Polskim w Warszawie rozpoczęła 6 lipca, w Dzień Radcy Prawnego, Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych – najważniejsze wydarzenie obchodów jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych. Trzydniowy Zjazd będzie okazją do świętowania okrągłej rocznicy, ale też do wytężonej pracy nad kluczowymi dla samorządu radcowskiego zagadnieniami – zasadami etyki zawodowej oraz przepisami regulującymi przeprowadzanie wyborów do organów samorządu.

Dziś mija dokładnie 40 lat od uchwalenia ustawy o radcach prawnych, a w konsekwencji powstania niezależnego samorządu radców prawnych. Rocznicę tych wydarzeń obchodzimy uroczyście.

Galę w Teatrze Polskim w Warszawie, a tym samym Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych, rozpoczął Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, który zaprosił na scenę poczet sztandarowy. Zgromadzeni w podniosłej atmosferze odśpiewali hymn narodowy.

Następnie prowadząca galę przywitała gości. Wśród uczestników uroczystości znaleźli się radcowie prawni, którzy tworzyli zręby samorządu, ci, którzy kolejno przejmowali zaszczyt, ale i odpowiedzialność kierowania samorządem oraz ci, którzy, współdziałając kolegialnie, obecnie podejmują najważniejsze decyzje wytyczające kierunki działań samorządu zawodowego – byli Prezesi Krajowej Rady Radców Prawnych – Jacek Żuławski i Maciej Bobrowicz, Grażyna Sałajewska, wdowa po zmarłym w tym roku Prezesie Dariuszu Sałajewskim, delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych, członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji, Dziekani Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych XI kadencji, aplikanci radcowscy reprezentujący na Zjeździe izby okręgowe oraz zaproszeni goście, współpracujący na co dzień z samorządem radców prawnych: Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Mariusz Haładyj, dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Marek Woch, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati, Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych Sławomir Sadocha, Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Paweł Kurcman, Wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej Aleksander Szymański, Prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Łyszczek, Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Dariusz Palmirski, Dyrektor Biura Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Magdalena Polz, Przewodniczący Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej Wojciech Popiołek, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Krystian Markiewicz, Wiceprezes Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia” Dariusz Korneluk, Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Maciej Nowicki, Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Mariusz Dobrzeniecki, Zastępca Sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej Paweł Doczekalski, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas, Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Marek Mastalerek, Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alina Niewiadomska, Prezes Federacji Adwokatur Europejskich Bas Martens, Prezes Ukraińskiej Izby Adwokackiej Lydia Izowitowa, Wiceprezes Ukraińskiej Izby Adwokackiej Valentyn Gvozdiy oraz Sekretarz Ukraińskiej Izby Adwokackiej Ihor Kolesnikov, a także przedstawiciele wydawnictw oraz mediów.

– Czuję się dziś zaszczycony i szczęśliwy. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych to zawsze wyjątkowe wydarzenie dla naszego środowiska. W tym roku szczególne także ze względu na wymiar okolicznościowy – świętujemy 40-lecie naszego zawodu, i wymiar merytoryczny – zaplanowaną na dalsze dni naszego Zjazdu dyskusję o ważnych regulacjach, które wpłyną na ramy wykonywania naszego zawodu w kolejnych latach – powitał gości Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik. – Jestem dumny za każdym razem, gdy wkładam togę z niebieskim żabotem. Dziś świętujemy wartości, jakie ten żabot symbolizuje. 40 lat temu uchwalono ustawę o radcach prawnych, która wytyczyła początek pięknej drogi, której niezwykle ważny moment świętujemy dzisiaj. Przez 40 lat zbudowaliśmy największy samorząd prawniczy w Polsce, bez którego nie byłoby zdrowej demokracji i bezpiecznej gospodarki. To pozycja, której nie da się zburzyć, dorobek, którego nie da się odebrać, choć być może niektórzy mieliby na to ochotę. Radcy prawni to środowisko świetnie wykształconych, świadomych i zaangażowanych profesjonalistów. Środowisko, które swoją społeczną rolę widzi o wiele dalej niż w perspektywie jednej kadencji czy nawet jednej dekady ­– kontynuował Prezes KRRP.

Przypomniał dalej, że „Samorząd radcowski wyraża pełne poszanowanie dla Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i uważa, że należy jej zapisów bronić za wszelką cenę”.

­– Nigdy nie godziliśmy się i nie godzimy się na podawanie w wątpliwość konstytucyjnych wartości, niezależnie od tego, czy dotyczą one niezależności samorządów prawniczych, praw człowieka i obywatela czy ustroju sądów i trybunałów. Polska powinna być demokratycznym państwem prawa i zrobimy wszystko, by taką pozostała – podkreślił Włodzimierz Chróścik.

Prezes KRRP w dalszej części przemówienia podzielił się refleksją, że  dla niego „samorząd to przede to, co niosą ze sobą ludzie”. – Kiedy mam dokonywać jakichkolwiek podsumowań, zawsze mam przed oczami was – moje koleżanki i moich kolegów, którzy tak naprawdę są bijącym sercem samorządu radcowskiego. Tych, których wyróżniamy w plebiscycie Kryształowe Serce Radcy Prawnego, tych, którzy nocami sprawdzają prace aplikantów i przygotowują znakomite zajęcia, żeby radcy prawni byli zawsze gwarantem jakości. Tych, którzy dbają o integrację i tak ważne teraz, zwykłe spotkania, dające nam poczucie wspólnoty i solidarności w kryzysowych czasach. Tych, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, żeby wypracować i wdrożyć strategiczne reformy samorządu radcowskiego, czyniące go lepszym na kolejne lata. Tych, którzy biorą na siebie trudne brzemię sądownictwa dyscyplinarnego i dbają o przestrzeganie naszych najwyższych standardów etycznych. Wszystkim wam – koleżanki i koledzy – serdecznie dziękuję. Bez was nie byłoby silnego, sprawnego, nowoczesnego samorządu. Dziękuję także moim znamienitym poprzednikom – Prezesom Krajowej Rady Radców Prawnych poprzednich kadencji, którzy wykonali wielką pracę i włożyli mnóstwo serca i sił w to, byśmy dziś mogli świętować zawód wykonywany w obecnej formie – dodał.

– Nikt chyba nie ma wątpliwości, że przez ostatnie dwa lata rzeczywistość wokół nas całkowicie się zmieniła, między innymi za sprawą wojny u naszych granic. W tym miejscu pragnę wyrazić – jak sądzę, w imieniu wszystkich tu zgromadzonych – naszą głęboką solidarność z bohatersko broniącą się Ukrainą i pełne wsparcie dla osób uciekających ze swoich domów z powodu wojny. Czy tego chcemy, czy nie, rosyjska inwazja i jej konsekwencje stanowią dla nas przejmujące memento – jak mógłby wyglądać świat, gdybyśmy wyrzekli się praworządności. Naszą przyszłość musimy więc budować na fundamentach wartości humanistycznych i dobrego prawa. Widzę dla nas wielką rolę do odegrania w kreowaniu demokracji, społeczeństwa obywatelskiego przyszłości i stabilności gospodarczej. I kiedy patrzę w przyszłość, to widzę nasz silny samorząd radcowski, w którym radcy prawni są gwarantem ochrony praw obywatelskich, realnie wpływają na praworządne działanie państwa i są zawsze gotowi do pomocy tym, którzy jej potrzebują. To samorząd moich marzeń, który mam zaszczyt budować wraz z Wami od kilkunastu lat. Jestem dumny i czuję się zaszczycony, że przyszło mi kierować samorządem radcowskim w czasach, gdy Wy w nim działacie. Bardzo dziękuję – zakończył Włodzimierz Chróścik.

W 40-letniej historii samorządu radców prawnych na jego czele stało w kolejnych latach siedmiu Prezesów. Niestety w jubileuszowym roku samorząd stracił jednego z nich – Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych w latach 2013-2016 Dariusza Sałajewskiego. Pamięć  prezesa oraz wszystkich radców prawnych, którzy odeszli uczczono chwilą ciszy.

Następnie uczestnicy uroczystości obejrzeli specjalnie przygotowany na jubileusz film z przesłaniem i życzeniami pozostałych Prezesów KRRP.

Gratulacje i życzenia dla samorządu radców prawnych złożyli również zaproszeni na uroczystość goście.

– W dzisiejszych czasach nie da się skorzystać z prawa do sądu bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika – powiedział Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. – Niezależność jest gwarancją ochrony praw człowieka. Mogę państwa zapewnić, że będę tej niezależności bronić i ją utrwalać – zapewnił RPO. – Każdy radca prawny jest rzecznikiem praw człowieka. Widziałem to, gdy zaczął się kryzys na granicy polsko-białoruskiej i po rozpoczęciu inwazji wojsk rosyjskich w Ukrainie – zwrócił się do zebranych Marcin Wiącek, życząc na koniec samorządowi radców prawnych trwania w niezależności.

O ewolucji zawodu radcy prawnego mówił Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej RP. – Dzisiaj od prawnika często oczekuje się doradztwa, szefowie spółek widzą dużą rolę prawnika w procesie podejmowania decyzji biznesowych – podkreślił znaczenie radców prawnych. Na koniec Mariusz Haładyj życzył wszystkim radcom satysfakcji z wykonywania zawodu.

W imieniu nieobecnego Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza życzenia złożył Marek Woch, Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Dziękuję wszystkim państwu radcom prawnym za pomoc prawną przedsiębiorcom w czasie pandemii – powiedział Marek Woch, podkreślając świetną współpracę Biura Rzecznika i przedsiębiorców z radcami.


Samorząd radców prawnych jest członkiem wielu międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji, dlatego też uroczystość zaszczycili goście z zagranicy. W imieniu Federacji Adwokatur Europejskich (Fédération des Barreaux d’Europe, FBE) przemówił prezes Bas Martens,holenderski adwokat pełniący w przeszłości funkcję dziekana izby w Hadze.

– Gratuluję samorządowi radców prawnych , największemu samorządowi w Polsce, jubileuszu 40-lecia. Jesteśmy dumni, że możemy mieć w swoich szeregach Krajową Izbę Radców Prawnych – powiedział Bas Martens, podkreślając jednocześnie, że niezwykle ważna jest współpraca z przedstawicielami poszczególnych okręgowych izb. – Możecie liczyć na nasze wsparcie w kwestii wniosku posłów w Trybunału Konstytucyjnego i pomoc w chronieniu niezależności – dodał.

Bas Martens podziękował również za wsparcie, które radcowie okazali obywatelom Ukrainy i ukraińskim prawnikom. – Przed samorządami prawniczymi w Europie stoi teraz wiele wyzwań. Mam na myśli m.in. presję, nadzór państwa nad zawodami prawniczymi. Prawnicy muszą być niezależni, bo reprezentują klientów. Aby zachować niezależność potrzebują stowarzyszeń zawodowych – zakończył prezes FBE, życząc samorządowi radców prawnych kolejnych 40 lat rozwoju i dobrej służby na rzecz obywateli.

Warto podkreślić, że samorząd radcowski instytucjonalnie, ale też indywidualnie radcowie prawni zarówno na szczeblu krajowym, jak i okręgowym angażują się od kilku miesięcy w pomoc osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie i szukającym schronienia w Polsce, a wcześniej w pomoc osobom dotkniętym kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. To świadczy o tym, że samorząd radców prawnych tworzą ludzie pełni empatii, zaangażowania, świadomi swej zawodowej i społecznej odpowiedzialności. Podziękowania za trudne do przecenienia wsparcie i pomoc wygłosili Prezes Ukraińskiej Izby Adwokackiej Lydia Izovitowa oraz Wiceprezes Ukraińskiej Izby Adwokackiej Valentyn Gvozdiy.

– W ten świąteczny dla prawników polskich dzień przyjechałam złożyć wam ukłon za pomoc obywatelom ukraińskim i ukraińskim adwokatom – powiedziała Lydia Izovitowa. – Polska zawsze była jednym z najważniejszych partnerów Ukrainy, a teraz, w tych trudnych czasach  okazaliście nam hojność, ciepło i życzliwość. Jesteśmy za to ogromnie wdzięczni wszystkim polskim obywatelom i radcom prawnym za bezinteresowną pomoc. Nigdy tego nie zapomnimy – podkreśliła Lydia Izovitowa, składając radcom życzenia dalszych sukcesów w obronie praw i wolności człowieka.

Doceniając szczególne zaangażowanie i pomoc zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej obywatelom Ukrainy oraz ukraińskim prawnikom Ukraińska Izba Adwokacka przyznała Ordery Obrony Adwokatury Ukrainy r.pr. Marii Ślązak oraz Prezesowi KRRP Włodzimierzowi Chróścikowi.

– Dziękując za to odznaczenie, traktuję je jako wyróżnienie dla wszystkich koleżanek i kolegów, którzy od miesięcy wspierają obywateli Ukrainy – powiedział Prezes KRRP.

– Chcielibyśmy, aby prawnicy z Ukrainy mogli nadal wykonywać swoją pracę w dotychczasowej formie. Chwała Ukrainie! – dodała mec. Maria Ślązak.

Następnie głos zabrali przedstawiciele innych zawodów prawniczych oraz pozaprawniczych zawodów zaufania publicznego.

Szczególne przesłanie dla samorządu radcowskiego miał Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. – Była pandemia, a teraz jest choroba K 6/22 – powiedział Prezes NRA, nawiązując do wniosku grupy posłów złożonego do Trybunału Konstytucyjnego. – Ramię w ramię bronimy praw obywateli. Nikt nie wie lepiej od nas, że prawo obywatela do sądu to wolny i niezależny radca prawny i adwokat. Będziemy razem walczyć o godność i wolność obywateli – mówił Przemysław Rosati.

Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych Sławomir Sadocha przyznał natomiast w swoim przemówieniu, że zawód radcy prawnego i samorząd radcowski stanowił inspirację dla samorządu doradców podatkowych.

W imieniu nieobecnej Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Doroty Rzążewskiej wystąpił wiceprezes Paweł Kurcman. – Patrząc na perspektywę 40 lat państwa samorządu i problemów, jakie napotykacie, jesteście bardzo prężnym samorządem – powiedział. – Nie możemy ustawać w dbaniu o samorządność. Życzę członkom samorządu wytrwałości, aby poziom prawa w Polsce się podnosił.

Rafał Łyszczek, Prezes Krajowej Rady Komorniczej, pogratulował radcom prawnym 40 lat i życzył odwagi, wytrwałości i cierpliwości. – Dzisiaj, kiedy podważane są podstawowe wartości, nasz głos musi brzmieć razem – dodał.

Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Dariusz Palmirski życzył z kolei, aby kolejne dekady działalności samorządu radców prawnych były pasmem sukcesów.

Dyrektor Biura Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Magdalena Polz odczytała list Prezes Izby Biegłych Rewidentów Barbary Misterskiej-Dragan. „Przynależność do zawodu zaufania publicznego to prestiż i odpowiedzialność” – napisała Prezes KIBR. „Cieszę się, że zawarliśmy Ogólnopolskie Porozumienie Zawodów Zaufania Publicznego. Niezależnie od tego liczę na zacieśnienie współpracy z KIRP” – dodała, gratulując na koniec 40. rocznicy powstania samorządu”.

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Krystian Markiewicz także pogratulował 40 lat samorządu radcowskiego. – Nasz samorząd został zlikwidowany, ale to nie znaczy, że zlikwidowano niezależność sądów – powiedział. – Jesteście państwo jednym z podstawowych gwarantów praw i wolności obywatelskich. Teraz idziemy ramię w ramię. Ostatnie siedem lat pokazało, że istnieje solidarność zawodów prawniczych. Cieszę się, że potraficie państwo mówić o praworządności i o nią walczyć. Życzę, aby państwa wiedza i doświadczenie były wykorzystywane właściwie do odbudowywania praworządności w Polsce – zakończył Krystian Markiewicz.

Za współpracę z radcami w działalności na rzecz praw człowieka dziękował Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Maciej Nowicki. – Życzymy wam solidarności, wiele siły i utrzymania niezależności – powiedział.

Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Mariusz Dobrzeniecki dookreślił, że „nasze samorządy muszą mieć autonomię”. – Będziemy stali za wami ramię w ramię, broniąc waszej, ale również naszej samorządności, bo dzisiaj wasz samorząd, a jutro nasz.

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas w imieniu samorządów zawodów medycznych i weterynaryjnych gratulowała jubileuszu i życzyła radcom wszystkiego dobrego.

Marek Mastalerek, Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, wręczył Prezesowi KRRP Włodzimierzowi Chróścikowi na szczęście symboliczny prezent – replikę krasnala – dobrego duszka, który stoi przed Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.

Krajowa Rada Radców Prawnych ustanowiła medal pamiątkowy z okazji 40-lecia samorządu zawodowego radców prawnych w celu uhonorowania tym wyjątkowym symbolem radców prawnych zaangażowanych w działalność izb okręgowych lub zasłużonych dla rozwoju samorządu radcowskiego i wzmocnienia jego pozycji w odbiorze społecznym, a także innych osób związanych z działalnością samorządu radcowskiego i zasłużonych dla jego rozwoju. W roku jubileuszowym uhonorowanych medalem we wszystkich 19 okręgowych izbach radców prawnych zostanie łącznie przeszło 1700 osób.

Na gali w Teatrze Polskim medalem pamiątkowym wyróżniono szczególnie zasłużone osoby. Za zasługi i wkład w budowanie i rozwój samorządu Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych uhonorowało medalem:

– Józefa Zycha, Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych w latach 1983-1991. W imieniu nieobecnego Prezesa okolicznościowy medal odebrał Wiceprezes KRRP i Wicedziekan Rady OIRP w Poznaniu Zbigniew Tur;

– Jacka Żuławskiego, Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych w latach 1991-1995;

– Andrzeja Kalwasa, Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych w latach 1995-2004. W imieniu nieobecnego Prezesa medal odebrała Dziekan Rady OIRP w Warszawie Monika Całkiewicz,

– Zenona Klatkę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych w latach 2004-2007. W imieniu nieobecnego Prezesa medal odebrała Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach Katarzyna Jabłońska;

– Macieja Bobrowicza, Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych w latach 2007-2013 i 2016-2020.

Uhonorowany został również zmarły 18 marca tego roku Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w latach 2013-2016 Dariusz Sałajewski. Przyznany okolicznościowy medal zostanie przekazany na ręce jego małżonki, Grażyny Sałajewskiej.

Okolicznościowymi medalami uhonorowano także Dziekanów Rad wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych. Z rąk Prezesa odebrali je:

Dziekan Rady OIRP w Białymstoku Joanna Kamieńska,

Dziekan Rady OIRP w Bydgoszczy Michał Rościszewski,

Dziekan Rady OIRP w Gdańsku Magdalena Witkowska,

Dziekan Rady OIRP w Katowicach Katarzyna Jabłońska,

Dziekan Rady OIRP w Kielcach Andrzej Głogowski,

Dziekan Rady OIRP w Koszalinie Anna Ignaczak,

Dziekan Rady OIRP w Krakowie Marcin Sala-Szczypiński,

Dziekan Rady OIRP w Lublinie Arkadiusz Bereza,

Dziekan Rady OIRP w Łodzi Robert Czapnik,

Dziekan Rady OIRP w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska,

Dziekan Rady OIRP w Opolu Katarzyna Bisowska,

Dziekan Rady OIRP w Poznaniu Henryk Kuligowski,

Dziekan Rady OIRP w Rzeszowie Bartosz Opaliński,

Dziekan Rady OIRP w Szczecinie Przemysław Mijal,

Dziekan Rady OIRP w Toruniu Ryszard Wilmanowicz,

Dziekan Rady OIRP w Wałbrzychu Marek Majka,

Dziekan Rady OIRP w Warszawie Monika Całkiewicz,

Dziekan Rady OIRP we Wrocławiu Tomasz Scheffler,

Dziekan Rady OIRP w Zielonej Górze Przemysław Sztejna.

W dalszej części uroczystości o historii samorządu opowiedział zaangażowany w jego budowę mec. Jan Łoziński, przez wiele lat pełniącego funkcję Dziekana i Wicedziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, członek Krajowej Rady Radców Prawnych i Wiceprezes KRRP w latach 2007-2013.

– Wysłuchaliśmy wielu życzeń, przyszedł czas, aby to spiąć klamrą 40-lecia – mówił Jan Łoziński. – To dla mnie zaszczyt i odpowiedzialność. Samorząd nie powstał deus ex machina. Ojcowie założyciele byli realistami, ale też wizjonerami – mieli swoje marzenia, jak ma wyglądać samorząd. I kiedy powstał samorząd, ojcowie założyciele zaniechali walkę, ale zaczęli ciężką pracę, żeby ten samorząd wyglądał, jak oni by chcieli – wspominał mec. Łoziński. – Dzisiaj, świętując 40-lecie, mamy samorząd silny i dobrze zorganizowany, mocny intelektualnie. Dzięki dobremu programowi aplikacji do zawodu przyszło wiele koleżanek i kolegów. Jubileusz 40-lecia zobowiązuje nas do pozostawienia przesłania młodym radcom i aplikantom – szanujcie samorząd i zawód, bo wiele osób trudziło się, aby ten samorząd powstał. Szanujcie zasady etyczne i szanujcie swoich klientów i brońcie ich interesów nieustępliwie, ale i z rozwagą. Samorząd stoi przed kolejnymi wyzwaniami. Życzę nam, aby rozwijał się w warunkach niezależności i aby jego członkowie służyli obywatelom – zakończył mec. Jan Łoziński.

Choć jubileusz to najlepsza okazja do wspomnień, podczas uroczystości goście mogli ocenić także aktualne projekty samorządu radców prawnych, m.in. największą w historii samorządu kampanię promocji zawodu radcy prawnego pod hasłem „Problemy prawne? Nie szukaj ucieczki, szukajradcy.pl”. wyświetlony w teatrze spot promujący zawód radcy prawnego można oglądać w internecie od 26 czerwca, a w tv i pociągach Intercity od 1 lipca.

Celem kampanii jest wzmocnienie wizerunku radcy prawnego jako godnego zaufania eksperta w dziedzinie prawa. Radca ma być postrzegany jako solidne wsparcie, którego nie trzeba się bać, który pomoże w każdej dziedzinie prawa i z którego usług warto korzystać cały czas, a nie tylko w sytuacji kryzysowej. Spoty reklamowe opierają się na promocji ogólnopolskiej wyszukiwarki szukajradcy.pl i zachęcają do korzystania z niej. Sprawy karne, kredyty, rozwody, sprawy spółki, wierzytelności czy inne skomplikowane umowy – to tylko niektóre z tematów podejmowanych w ramach zaplanowanej kampanii.

Wyszukiwarka szukajradcy.pl to narzędzie pozwalające łączyć radców prawnych z potencjalnymi klientami.

Kampania promocyjna ma się przyczynić do zmiany stereotypowego myślenia Polaków, którzy, stając przed problemem prawnym, wychodzą z założenia, że dadzą sobie radę bez pomocy prawnika albo sądzą, że usługi prawne są dla nich za drogie. Tymczasem radca prawny to osoba, która oferuje bezpieczną i skuteczną pomoc prawną, to najlepsze rozwiązanie problemów prawnych. A przecież każdy wie, że zamiast szukać ucieczki od problemów, lepiej szukać rozwiązań.

Warto podkreślić, że spot został dostosowany również do potrzeb osób niesłyszących.

Reklamy emitowane są w internecie, telewizji – w kanałach grup TVN oraz Polsat, oraz w pociągach Intercity. W całej Polsce, na terenie działania 19 Okręgowych Izb Radców Prawnych widoczne są także plakaty na billboardach i na przystankach. Szacuje się, że kampania za pośrednictwem tv dotrze do ok. 5,2 mln osób, w internecie spoty obejrzy ok. 4,8 mln osób, w pociągach Intercity ok. 2,5 mln, a plakaty zobaczy ok. 7 mln osób. To bez wątpienia imponujący zasięg kampanii.

Galę w Teatrze Polskim zakończył magiczny koncert Ani Dąbrowskiej, wokalistki, kompozytorki, autorki tekstów, producentki, laureatki dziewięciu Fryderyków i wielu innych nagród branżowych. Publiczność bawiła się świetnie, nucąc razem z wokalistką takie przeboje jak „Serce nie sługa”, „Charlie Charlie”, „Nieprawda”, „Dreszcze, czyli porady na zdrady”.

Wieczorem delegaci na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych oraz zaproszeni goście spotkali się na uroczystej kolacji w hotelu Sofitel Victoria, w którym 7 i 8 lipca zaplanowano obrady.

Zobacz także