Materiał w języku angielskim dotyczący sytuacji Trybunału Konstytucyjnego

Zamieszczamy poniżej materiał w języku angielskim dotyczący sytuacji Trybunału Konstytucyjnego, przygotowany na prośbę Francusko i Niemieckojęzycznej Belgijskiej Rady Adwokackiej w kwietniu 2016 r.

Current_dispute_on_the_Constitutional_Court_in_Poland_fi

Zobacz także