Międzynarodowa konferencja na temat praw człowieka w Gdańsku (22-23 października 2015 r.)

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Krajowa Rada Radców Prawnych mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję w języku angielskim pt.: „Damages for violations of human rights – domestic, comparative and international perspectives”, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 22-23 października 2015 r.

Radcowie prawni biorący udział w konferencji będą mieć możliwość uzyskania punktów szkoleniowych liczących się do cyklu szkolenia zawodowego 2015-2017.

Temat podstaw prawnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia praw człowieka jest jednym z najgorętszych problemów we współczesnej nauce prawa. Jednocześnie problem roszczeń odszkodowawczych dochodzonych przeciwko władzy publicznej, a także wobec podmiotów prywatnych z tytułu naruszenia praw człowieka jest w Polsce rzadko podejmowany.

Przedmiot obrad będzie obejmował nie tylko znane problemy dotyczące przewlekłości sądowej czy odpowiedzialności państwa za niesłuszne skazania lub aresztowania w perspektywie prawno-porównawczej, ale też problematykę stosowania środków ochrony praw człowieka w sądach krajowych.

Na konferencję zaproszenie przyjęło wielu gości z zagranicy oraz wybitni przedstawiciele nauki i praktyki w Polsce. Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przy ulicy Jana Bażyńskiego 6 w Gdańsku.

Opłata konferencyjna, obejmująca wyżywienie uczestników i materiały konferencyjne wynosi 200 zł. Zgłoszenia udziału w konferencji oraz wniesienia opłaty konferencyjnej można dokonać do dnia 20 września 2015 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe informacje odnośnie programu konferencji, rejestracji uczestników, adresów kontaktowych, dojazdu, a także możliwości noclegowych są dostępne na stronie internetowej www.ichumanrights.ug.edu.pl lub po skontaktowaniu się z Sekretariatem Katedry Prawa Cywilnego UG: ichumanrights@prawo.ug.edu.pl oraz telefonicznie: 58 523 28 51.

Zobacz także