Międzynarodowe seminarium o przyszłości zawodu prawnika

W dniu 20 marca 2015 roku w Warszawie odbyło się międzynarodowe seminarium o przyszłości zawodu prawnika. Spotkanie zostało zorganizowane przez delegację polską przy Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE).
Seminarium otworzyła r. pr. Maria Ślązak, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych i prezydent CCBE, a prelegentami byli polscy i zagraniczni prawnicy. Thierry Wickers, przewodniczący Delegacji Francuskiej w CCBE, przedstawił prezentację o głównych trendach na rynku usług prawnych i możliwych strategiach zawodów prawniczych w przyszłości, Jevgenyi Zhilin z rosyjskiej Federalnej Rady Adwokackiej omówił prognozy dla prawników w Federacji Rosyjskiej, adw. Dominika Stępińska – Duch, przewodnicząca Komisji Zagranicznej Naczelnej Rady Adwokackiej prezentowała informacje o przyszłości regulacji usług prawnych, dr Peter Homoki, przewodniczący Komitetu nowych technologii CCBE omówił nowe narzędzia, którymi posługują się prawnicy i ich konkurenci w Europie i na świecie, a r. pr. Jędrzej Klatka, przewodniczący delegacji polskiej w CCBE przedstawił obraz zmieniających się oczekiwań klientów i zaproponował możliwe drogi dostosowania oferty kancelarii do tych potrzeb. W dyskusji udział wzięli prawnicy z Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Polski i Węgier, a podsumowania dokonał Jonathan Goldsmith, były sekretarz generalny CCBE.

Zobacz także