Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada to szczególny dzień w kalendarzu. W rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. To moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to radosny dzień, ale z bardzo poważnym przesłaniem. To okazja, aby z jednej strony uświadamiać wszystkim, że dzieci mają swoje prawa i powinny móc z nich korzystać. Z drugiej strony to dzień okazywania solidarności i wsparcia wszystkim dzieciom, których prawa są pomijane i naruszane. To dzień, który uświadamia nam jak ważną rolę pełni edukacja prawna prowadzona od najmłodszych lat.

Krajowa Izba Radców Prawnych angażuje się w szereg działań na rzecz kształtowania i poprawny sytuacji prawnej dzieci.

Przedstawiciele samorządu radcowskiego brali aktywy udział w procesie legislacyjnym w sprawie nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanej „lex Kamilek”. Nowe przepisy zwiększają prawną ochronę dzieci przed przemocą.

Krajowa Izba Radców Prawnych w porozumieniu z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) organizuje bezpłatne szkolenia pt. „Zasady prowadzenia czynności procesowych wobec osób poniżej 18. roku życia” w ramach projektu „Realizacja idei wymiaru sprawiedliwości przyjaznego małoletnim oraz wzmacnianiu praw osób pokrzywdzonych”.

Ponadto radcowie prawni organizują w szkołach lekcje o prawie, poprzez które dbają o podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości prawnej wśród najmłodszych. Podczas zajęć radcowie rozmawiają z uczniami m.in. o potrzebie stanowienia zasad, prawach dzieci czy instytucjach świadczących pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych.

Samorząd radcowski zorganizował także II Piknik Rodzinny zawodów zaufania publicznego, na którym przeprowadzone zostały m.in. warsztaty kreatywne, zabawy dla dzieci i konkursy edukacyjne dotyczące zagadnień prawniczych.

KIRP wydał również bajkę: „Kto wygra leśne wybory”, w której barwni bohaterowie, opowiadają dzieciom o sprawiedliwości, przestrzeganiu reguł, ale także o sprytnym i uczciwym rozwiązywaniu sporów i problemów.

Zobacz także