W wieku 95 lat zmarł Jacek Żuławski – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych III kadencji

W wieku 95 lat zmarł Jacek Żuławski – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych III kadencji (1991-1995), Delegat na Krajowy Zjazd Radców Prawnych III (1991-1995), IV (1995-1999) oraz V (1999-2003) kadencji. Wcześniej wieloletni działacz krakowskiego samorządu adwokackiego, jego rzecznik dyscyplinarny, skarbnik, a następnie w latach 1973–1983 wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Pełniąc funkcję Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych był orędownikiem wprowadzenia wielości form wykonywania zawodu radcy prawnego i ich równoważności. Był również inicjatorem powołania Stałej Konferencji Prezesów Samorządów Zawodowych, która walczyła o rangę zawodów zaufania publicznego w polskim systemie prawnym.

Wyróżniony w 1995 r. złotą odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”, a w 2002 r. odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. W 2022 r. z okazji jubileuszu samorządu radców prawnych uhonorowany statuetką „Niebieskie Serce Radcy Prawnego” dla tych, którzy w życiu społecznym i zawodowym przyczyniają się do ochrony porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, postępują godnie i uczciwie oraz kierując się empatią.

Żegnamy Kolegę, który przez wiele lat z zaangażowaniem działał na rzecz budowy naszego środowiska i umacniania pozycji samorządu i zawodu radcy prawnego. Człowieka prawego o wysokiej kulturze, empatycznego i życzliwego.

Zobacz także