Ministerstwo Sprawiedliwości podsumowało wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje w roku 2023

Omówienie wyników egzaminów wstępnych na aplikacje: radcowską, adwokacką, notarialną i komorniczą w roku 2023 było tematem konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie 12 marca 2024 r. W spotkaniu wzięli udział Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar i Wiceministra Sprawiedliwości Maria Ejchart. Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowali Prezes Włodzimierz Chróścik oraz Wiceprezes Zbigniew Tur.

Egzaminy wstępne na aplikacje: radcowską, adwokacką i notarialną organizowane są przez Ministra Sprawiedliwości od 2006 r., a na aplikację komorniczą – od 2008 r.

W latach 2006–2023 do egzaminów na wszystkie aplikacje samorządowe przystąpiło łącznie ponad 160 508  osób, spośród których wynik pozytywny otrzymało 75 668 osób. Do egzaminów na aplikację radcowską przystąpiło 125 587 osób, z czego zdało je 86 227 osób – czyli ponad połowa wszystkich zdających ze wszystkich egzaminów na aplikacje samorządowe.

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że ukończenie aplikacji i zdanie państwowego egzaminu zawodowego jest najczęściej wybieraną drogą uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów radcy prawnego, adwokata, notariusza czy komornika sądowego.

W 2023 r. do egzaminów wstępnych na aplikacje radcowską, adwokacką, notarialną i komorniczą przystąpiło łącznie 6058 osób z 54 polskich uczelni (25 publicznych i 29 niepublicznych) oraz 8 uczelni zagranicznych. Egzaminy zdało 3 667 osób, czyli 60,5% proc. kandydatów.

Do egzaminów na aplikację radcowską przystąpiło 2982 osób. Zdały je 1804 osoby.

Spośród 5 716 absolwentów wydziałów prawa, którzy ukończyli studia w 2023 r. do egzaminów wstępnych na aplikacje radcowską, adwokacką, notarialną i komorniczą przystąpiło łącznie 2 542 osób. Należy przy tym zauważyć, że absolwenci uczelni wyższych najczęściej wybierali aplikację radcowską (43%).

Najistotniejszym wnioskiem dla samorządu wynikającym z konferencji jest fakt, iż pomimo utrzymującego się od kilku lat spadku ogólnej liczby kandydatów zdających na wszystkie rodzaje aplikacji, proporcje pomiędzy chętnymi na poszczególne rodzaje aplikacji, tj. radcowską a pozostałymi, pozostają niezmienne. Na aplikację radcowską zdaje najwięcej kandydatów i największa ich liczba podejmuje na niej szkolenie.

Warto przy tym odnotować stały wzrost liczby radców prawnych wpisanych na listy oraz wykonujących zawód w latach 2005–2023.

 

W załączniku poniżej dostępna jest pełna analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikacje – adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą – przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Zobacz także