Posiedzenie OPSZZP

O doskonaleniu zawodowym i podnoszeniu kwalifikacji oraz o prowadzeniu postępowań dyscyplinarnych dyskutowano podczas wczorajszego posiedzenia Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Krajową Radę Radców Prawnych reprezentował Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.

Spotkaniu przewodniczył Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr n. med. Mateusz Kowalczyk. Na wstępie przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej odnieśli się do kwestii cofnięcia wniosku skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących izb lekarskich i kodeksu etyki lekarskiej. Wiceprezes NIL, dr n.med. Mateusz Kowalczyk podziękował za wsparcie udzielone przez samorządy w tej sprawie.

Na posiedzeniu omówiono doświadczenia samorządów dotyczące przebiegu procesu legislacyjnego, nawiązując do niedawnego spotkania przedstawicieli samorządów zawodowych z ministrem Maciejem Berkiem w KPRM, podczas którego dyskutowano o potrzebie prowadzenia konsultacji publicznych i opiniowaniu dokumentów rządowych. Czytaj więcej na: https://www.gov.pl/web/premier/Spotkanie-na-temat-konsultacji-publicznych-i-opiniowania-dokumentow-rzadowych

Przedstawiciele samorządów zawodowych wymienili się spostrzeżeniami w kwestii doskonalenia zawodowego zawodów zaufania publicznego. Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik wskazał rozwiązania, jakie funkcjonują w samorządzie radcowskim, omówił sposób organizacji szkoleń i zasady rejestracji na platformach szkoleniowych dostępnych online.

Podczas spotkania poruszono także temat prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec osób wykonujących zawody zaufania publicznego.

Kolejne posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego zostało zaplanowane na 17 kwietnia.

fot. K. Bartyzel, Dział Mediów i Komunikacji NIL

Zobacz także