Spotkanie Prezesa Włodzimierza Chróścika z pełnomocnikiem ds. deregulacji i dialogu społecznego dr Mariuszem Filipkiem

O współpracy z Krajową Radą Radców Prawnych rozmawiali dzisiaj Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik z pełnomocnikiem Ministerstwa Rozwoju i Technologii ds. deregulacji i dialogu gospodarczego dr Mariuszem Filipkiem.

Dr Mariusz Filipek został powołany przez Ministra Rozwoju i Technologii Krzysztofa Hetmana na pełnomocnika do spraw deregulacji i dialogu gospodarczego. Do jego zadań należy m.in. analiza oraz monitorowanie warunków podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej oraz przygotowywanie i przedstawianie opinii, analiz lub rekomendacji związanych z identyfikacją barier prawnych w rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawą jakości prawa w tym obszarze. Mariusz Filipek jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym z OIRP w Lublinie.

Zobacz także