Młodzi adepci sztuki prawniczej

Samorząd radców prawnych przykładając szczególną wagę do popularyzacji prawa wśród najmłodszym obywateli oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa podejmuje samodzielne inicjatywy w tym zakresie poprzez działalność Centrum Edukacji Prawnej przy KRRP, ale też wspiera podobne przedsięwzięcia organizowane przez inne instytucje. Tym samym XX edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie została objęta honorowym patronatem Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. KRRP była też fundatorem nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu, w tym m.in. gry edukacyjnej „Prawopolis. Nieznajomość prawa szkodzi”.

Finał  XX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie organizowany przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy  o Prawie z siedzibą w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika w Ostrołęce odbył się w sobotę 24 marca br. Wzięło w nim udział 56 uczniów szkół licealnych z całego kraju wyłonionych spośród 16 okręgów. Celem olimpiady jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy i poszanowania dla prawa. O potrzebie podejmowania działań popularyzujących tematykę prawniczą, świadczy chociażby zainteresowanie uczniów udziałem w konkursie. W eliminacjach szkolnych polegających na wypełnieniu testu wiedzy prawniczej (I etap konkursu) udział wzięło 1706 uczniów ze 161 polskich szkół licealnych, co stanowi tendencję wzrostową w stosunku do roku ubiegłego, gdy do konkursu przystąpiło 1629 licealistów ze 144 szkół. Eliminacje okręgowe, w których wzięło udział 216 uczestników ze 159 liceów, polegały na wypełnieniu testu wiedzy prawniczej i pracy pisemnej. W drugim etapie wyłoniono po sześciu uczestników do ogólnopolskich eliminacji finałowych. Biorący w nich udział uczniowie składali ustny egzamin z wiedzy prawniczej i samorządowej.

Podczas tegorocznej Olimpiady we współpracy z Sądem Okręgowym w Ostrołęce odbyła się symulowana rozprawa sądowa z udziałem młodzieży, której tematem był handel i posiadanie narkotyków.

To bardzo ciekawa i potrzebna inicjatywa, która pozwala uświadamiać najmłodszym, że również oni każdego dnia uczestniczą w obrocie prawnym, że podlegają prawom i obowiązkom, i że prawo nie powinno kojarzyć się tylko z karą za przewinienia, bo przepisy to często nasz sprzymierzeniec. Cieszę się, że konkursy wiedzy prawniczej z roku na rok cieszą się niesłabnącą popularnością i że zarówno szkoły, jak i sami uczniowie chętnie podejmują naukę niełatwych przecież zagadnień prawnych poprzez swego rodzaju zabawę. To najlepszy sposób na kształtowanie wśród najmłodszych postaw i wpajanie wartości takich jak poszanowanie prawa – mówi dr Krystyna Babiak, Dyrektor Centrum Edukacji Prawnej przy KRRP. – A uczestnictwo w symulowanej rozprawie, która odbywa się na sali rozpraw w prawdziwym sądzie i podczas której uczniowie występują w togach prawniczych, to najlepsza lekcja i niepowtarzalne przeżycie dla młodych ludzi. Dla niektórych będzie to zapewne inspiracja co do wyboru swojej zawodowej ścieżki. Być może wśród uczniów biorących udział w konkursie znajdą się nasze przyszłe Koleżanki i Koledzy – radcowie prawni, adwokaci, sędziowie – dodaje Wiceprezes KRRP Leszek Korczak.

Finał jubileuszowej Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie zbiegł się w czasie z zakończeniem pierwszego etapu organizowanej przez Centrum Edukacji Prawnej przy KRRP III edycji Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i wygaszanych klas gimnazjalnych w ramach programu „Szkoła bliższa prawu” w roku szkolnym 2017/2018. Do etapu szkolnego przystąpiło 919 uczniów, spośród których 500 zakwalifikowało się do etapu okręgowego. – Obserwując zainteresowanie udziałem w organizowanej przez nas Akademii w latach ubiegłych oraz idąc z duchem nowoczesności, postanowiliśmy nieco zmienić formułę tegorocznego konkursu, by umożliwić udział w nim jak największej liczbie dzieci i młodzieży. Pierwszy etap konkursu odbywa się zatem on-line, bo jest to formuła najwygodniejsza, zarówno dla uczestników, jak i jurorów. Ale oczywiście etap finałowy, który oprócz samej wiedzy wymaga również wykazania się umiejętnościami niezwykle przydatnymi w pracy profesjonalnego prawnika, wiąże się z koniecznością osobistego wystąpienia przed komisją. Jury oceni nie tylko wiadomości, ale też sposób formułowania myśli, prezentowania argumentów,
– mówi Wiceprezes KRRP Leszek Korczak.

Okręgowy etap Konkursu – Akademia Wiedzy o Prawie odbędzie się 25 kwietnia 2018 roku w siedzibach okręgowych izb radców prawnych na terenie całej Polski. Natomiast finał planowany jest na 16 maja 2018 roku w Warszawie.

Zobacz także