Możliwość uzyskania zapomogi od Fundacji Radców Prawnych „Subsidio Venire”

Zarząd Fundacji Radców Prawnych „Subsidio Venire” informuje, że Fundacja w ramach prowadzonej działalności uzyskuje środki finansowe, które są m.in. przeznaczone dla członków samorządu radców prawnych znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej lub zdrowotnej.

Osoby zainteresowane mogą składać przez cały rok wnioski o przyznanie pomocy finansowej na zakup w szczególności: leków, środków medycznych lub specjalistycznych usług medycznych.

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie oraz informację dot. uzyskania pomocy finansowej we właściwej miejscowo Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Wraz z wnioskiem należy złożyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zarząd Fundacji informuje, iż pomoc będzie przyznana w ramach posiadanych środków.

Załączniki do pobrania można znaleźć poniżej.

Załączniki do pobrania

Zobacz także