Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych obradował nad zmianami w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego

Dyskusja nad projektem zmian Kodeksu Etyki Radcy Prawnego zdominowała obrady Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych 7 lipca. Głosowania nad jednolitym tekstem projektu zmiany  KERP, a także uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu oraz uchwały w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu radców prawnych odbędą się 8 lipca.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych odbywa się w dniach 6-8 lipca w Warszawie. Delegatów na zjazd powitał w czwartek Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, przypominając, że NKZRP odbywa się zgodnie z Regulaminem Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, tj. uchwałą Nr 106/X/2018 r. Krajowej Rady Radców Prawnych z 13 października 2018 r., natomiast Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych w dniach 6-8 lipca 2022 r. zwołano na mocy uchwały nr 87/XI/2021 z 23 grudnia 2021 r.

W zaproponowanym porządku obrad przewidziano podjęcie trzech uchwał: uchwały o zmianie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu oraz uchwały o w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu radców prawnych, których projekty delegaci otrzymali wcześniej.

W pierwszej kolejności delegaci wybrali skład komisji mandatowej, która, zgodnie z regulacjami, musiała sprawdzić ważność mandatów delegatów i stwierdzić zdolność Krajowego Zjazdu do podejmowania uchwał.

Członkami komisji mandatowej zostali:
Grażyna Kamerduła (OIRP w Zielonej Górze) – Przewodnicząca komisji
Ewa Maria Chmielowicz (OIRP w Koszalinie)
Paweł Dubis (OIRP w Rzeszowie)
Krystian Mularczyk (OIRP we Wrocławiu)
Karolina Szał (OIRP w Poznaniu)

W czasie prac komisji mandatowej delegaci na zjazd mogli zapoznać się ze szczegółami działania Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej. O pracach CKPP opowiedziała jego koordynatorka – mec. Magdalena Bartosiewicz, członek Komisji Praw Człowieka KRRP.

– CKPP koordynuje wszystkie działania samorządu radców prawnych podejmowane na rzecz uchodźców z Ukrainy, zarówno te realizowane w ramach KIRP, jak i we współpracy z koordynatorami z 19 izb okręgowych – powiedziała, rozpoczynając prezentację mec. Bartosiewicz.

Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej powstało w listopadzie 2021 r. jako grupa robocza radców prawnych zajmujących się koordynacją pomocy prawnej dla uchodźców, ofiar kryzysu na granicy polsko-białoruskiej oraz osób zaangażowanych w rozwiązanie tego kryzysu. Po agresji Rosji na Ukrainę zakres jego działalności rozszerzono o pomoc osobom zmuszonym do opuszczenia kraju z powodu wojny.

W ramach CKPP na przełomie marca i kwietnia 2022 r. otwarto infolinię działającą na nowoczesnej platformie call center udostępnionej KIRP nieodpłatnie przez Deloitte Poland. Początkowo informacja prawna udzielana była przez wolontariuszy – polskich radców prawnych i aplikantów – następnie nawiązano współpracę z prawniczkami ukraińskimi. Obecnie pomocy prawnej w ramach Centrum udziela 14 prawniczek ukraińskich – osiem pracuje w biurze w Warszawie, cztery w Lublinie, a dwie we Wrocławiu. W maju i czerwcu 2022 r. przeprowadziły one ponad 2600 konsultacji.

Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska oraz Fundacją Dialog z Białegostoku, jego partnerami są także inne samorządy i stowarzyszenia prawnicze. Dalszy rozwój infolinii oraz rozszerzenie zakresu pomocy pro bono dla uchodźców zapewni wsparcie i dofinansowanie Norwegian Refugee Council w Oslo, działającej w Polsce jako Fundacja Norwegian Refugee Council Polska (NRC), z którą KIRP rozpoczęła współpracę w czerwcu 2022 r.

Dzięki współpracy z NRC możliwy będzie także rozwój strony internetowej www.prawnicyukrainie.pl oraz organizacja cyklicznych szkoleń dla radców prawnych i aplikantów, dotyczących zagadnień związanych z prawem migracyjnym i świadczeniem pomocy na rzecz cudzoziemców.

Po prezentacji Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik złożył podziękowania wszystkim radcom i prawnikom z Ukrainy zaangażowanym w pracę CKPP.

W oczekiwaniu na sprawozdanie komisji mandatowej delegaci obejrzeli także prezentację dotyczącą wdrażanych przez Krajową Radę Radców Prawnych projektów informatycznych. O projektach i etapie prac nad nimi opowiedziała Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój.

Najważniejsze projekty informatyczne realizowane w tym roku przez Krajową Izbę Radców Prawnych to uruchomienie platformy e-kirp.pl, na której znajduje się także moduł szkoleniowy oraz stworzenie wyszukiwarki szukajradcy.pl. Ponadto trwają prace nad Centralnym Systemem Obsługi Radców Prawnych, który zastąpi aktualne systemy do obsługi radców prawnych. CSORP będzie udostępniony wszystkim izbom i ma ustandaryzować sposób gromadzenia i przechowywania danych o członkach samorządu.

– Do elementów Centralnego Systemu Informatycznego Krajowej Izby Radców Prawnych należeć będzie Centralny System Obsługi Radców Prawnych, Centralna Biblioteka Prawa Samorządowego, Elektroniczny Obieg Dokumentów, E-learning – platforma szkoleniowa, Rozwiązanie Pracy Grupowej, Platforma Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, wyszukiwarka radców prawnych SzukajRadcy.pl oraz Miniextranet – e-kirp.pl. – wyjaśniła mec. Gajewska-Zabój.

Obecnie trwają dalsze prace nad Centralnym Systemem Obsługi Radców Prawnych – dokumentacją specyfikacji funkcjonalnej, na podstawie której zostanie opracowana specyfikacja techniczna stanowiąca podstawę prac programistycznych. Prowadzone są rozmowy z potencjalnymi wykonawcami systemu dla pionu dyscyplinarnego.

Wdrożenie systemu „Centralna Biblioteka Prawa Samorządowego” planowane jest na lipiec 2022 r.

Ponadto prowadzone są analizy dotyczące możliwości zapewnienia z poziomu KIRP jednolitego dostępu dla radców prawnych do usług poczty elektronicznej spełniającej wymagania bezpiecznej komunikacji.

Pierwszy dzień obrad NKZRP był także okazją do przypomnienia o trwającej właśnie szeroko zakrojonej kampanii promocji zawodu radcy prawnego, opartej na promocji ogólnopolskiej wyszukiwarki szukajradcy.pl. Szczegóły kampanii, która pod hasłem „Problemy prawne? Nie szukaj ucieczki, szukajradcy.pl” ruszyła 26 czerwca br., zaprezentowała Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła.

– Celem kampanii jest zbudowanie wizerunku radcy prawnego jako godnego zaufania eksperta w dziedzinie prawa. Radca ma być postrzegany jako solidne wsparcie, którego nie trzeba się bać, który pomoże w każdej dziedzinie prawa i z którego usług warto korzystać cały czas, nie tylko w sytuacji kryzysowej. Spoty reklamowe opierają się na promocji ogólnopolskiej wyszukiwarki radców prawnych – szukajradcy.pl – i zachęcają do korzystania z niej – mówiła Wiceprezes Gibuła.

Wyszukiwarka szukajradcy.pl to narzędzie, które pozwala łączyć radców prawnych z potencjalnymi klientami. W pierwszej kolejności radcowie prawni tworzą w niej swoje zawodowe profile – wizytówki, w których wpisują m.in. specjalizacje prawne i dane teleadresowe. Z kolei potencjalni klienci znajdują w wyszukiwarce wizytówki radców prawnych, wpisując w odpowiednie okno słowa kluczowe, takie jak np. miejscowość czy specjalizacja. W wynikach wyszukiwania klientowi wyświetlają się pasujące sylwetki radców prawnych, którzy mogą pomóc rozwiązać jego problem prawny. Co istotne, swoją wizytówkę w szukajradcy.pl może utworzyć tylko radca prawny, po zalogowaniu się na e-kirp.pl, dlatego osoba poszukująca porady prawnej za pośrednictwem wyszukiwarki może mieć pewność, iż dostanie ją od osoby posiadającej stosowne wykształcenie i wiedzę.

Kampania wizerunkowa ma przyczynić się do zmiany stereotypowego myślenia Polaków, którzy, stając przed problemem prawnym, wychodzą z założenia, że dadzą sobie radę bez pomocy prawnika albo też próbują grać na zwłokę. Radca prawny to osoba, która oferuje bezpieczną i skuteczną pomoc prawną, to najlepsze rozwiązanie problemów prawnych. A przecież każdy wie, że zamiast szukać ucieczki od problemów, lepiej szukać rozwiązań. Sprawy karne, kredyty, rozwody, sprawy spółki, wierzytelności czy inne skomplikowane umowy – to tylko niektóre z tematów podejmowanych w ramach zaplanowanej kampanii.

Przygotowany na użytek kampanii wizerunkowej spot został dostosowany również do potrzeb osób niesłyszących. Tłumaczem języka migowego w filmie jest Anna Lewandowska, aplikanta radcowska z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Emisja spotów rozpoczęła się 26 czerwca od kampanii w internecie. Filmy w telewizji są emitowane od 1 lipca i można je oglądać do 24 lipca (wersja bez napisów i bez języka migowego), w pociągach Intercity – od 1 do 15 lipca (wersja z napisami i językiem migowym). Do połowy lipca widoczne będą także plakaty na billboardach i przystankach. W internecie kampania potrwa do końca lipca.

– Założenie jest takie, aby kampania była zbudowana na pozytywnym wizerunku radcy. Chcemy zachęcić do korzystania z pomocy radcy zanim pojawia się problem prawny i utrwalić przekonanie, że radca prawny tym problemom zapobiega – powiedziała Aleksandra Gibuła.

Po prezentacji na temat kampanii wizerunkowej sprawozdanie przedstawiła komisja mandatowa. Przewodnicząca komisji mec. Grażyna Kamerduła ogłosiła, że Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych jest zdolny do podejmowania uchwał.

Następnie delegaci głosowali nad wyłonieniem Prezydium Zjazdu. Prezydium zostało wybrane w składzie:
Przewodnicząca Prezydium Zjazdu: Jowita Pilarska-Korczak (OIRP w Zielonej Górze)
Zastępcy Przewodniczącego Zjazdu: Tomasz Korpusiński (OIRP w Krakowie), Andrzej Pieścik (OIRP w Poznaniu
Sekretarz Zjazdu: Marta Stryjek (OIRP w Warszawie).

Prezes Włodzimierz Chróścik pogratulował powołania i przekazał prowadzenie obrad Przewodniczącej Prezydium Zjazdu mec. Pilarskiej-Korczak. Delegaci przyjęli porządek obrad.

Po tym punkcie Prezes Włodzimierz Chróścik odczytał treść stanowiska z dnia 6 lipca 2022 r., w którym Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych „W czterdziestą   rocznicę   uchwalenia   ustawy   z   dnia   6   lipca   1982   roku   o   radcach   prawnych podkreśla, że zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, powołanym do świadczenia pomocy prawnej oraz ochrony praw i wolności obywatelskich, a samorząd zawodowy radców prawnych na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Wyrażamy uznanie wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom, radcom prawnym, którzy – zgodnie z rotą ślubowania – swoje obowiązki zawodowe wypełniali sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachowując tajemnicę zawodową, kierując się zasadami etyki oraz sprawiedliwości i w ten sposób przyczynili się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej”.

W dalszej części stanowiska podziękowano za długoletnie zaangażowanie członkom samorządu zawodowego radców prawnych oraz wszystkim osobom, które na przestrzeni lat położyły podwaliny pod niezależny samorząd radcowski, a następnie wytrwale pracowali na rzecz jego rozwoju i jego silnej pozycji w systemie wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrażono także przekonanie, że   silny i   niezależny samorząd radców prawnych pozostaje istotną gwarancją ochrony demokratycznego państwa prawnego, prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony praw i wolności obywatelskich, i w konsekwencji, wykonywanie zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego wymaga istnienia niezależnego samorządu.

Stanowisko przyjęto przez aklamację.

Następnie mec. Tomasz Scheffler, mec. Sławomir Ciupa oraz mec. Anna Sękowska – eksperci Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP – omówili proponowane zmiany w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego, projekt uchwały w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu, a także projekt uchwały o w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu radców prawnych.

Jak wyjaśniał mec. Scheffler, zmiany są podyktowane po pierwsze koniecznością uwzględnienia w wewnętrznych regulacjach samorządu prawa Unii Europejskiej, po drugie koniecznością wprowadzenia jasnego podziału kompetencji pomiędzy Krajowym Zjazdem i Krajową Radą Radców Prawnych, a po trzecie koniecznością dostosowania przepisów wewnętrznych do nowej rzeczywistości. Mec. Ciupa podkreślił, że propozycje zmian w KERP dotyczą przede wszystkim działań związanych z marketingiem usług prawniczych.

W skład komisji uchwał i wniosków, która będzie pracować nad projektami i zgłoszonymi przez delegatów dodatkowymi poprawkami, zostali powołani:
Tomasz Osiński (OIRP w Warszawie) – Przewodniczący komisji
Damian Czwojdziński (OIRP w Zielonej Górze)
Michał Formalik (OIRP w Poznaniu)
Artur Górecki (OIRP we Wrocławiu)
Grzegorz Łaszczyca (OIRP w Katowicach).

Następnie delegaci zadawali ekspertom OBSiL pytania o uzasadnienie poszczególnych zmian w projektach oraz zgłaszali swoje poprawki.

Wsparciem dyskusji na temat powodów zmian w przepisach Kodeksu Etyki Radcy Prawnego był raport przedstawiony przez dr. Marka Gnusowskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przygotowany na zlecenie Krajowej Izby Radców Prawnych. Dokument stanowi zbiór wyników badań i analiz dotyczących trzech zakresów: informowania o wykonywaniu zawodu i pozyskiwania klientów usług prawnych, dopuszczenia możliwości ujawnienia tajemnicy zawodowej w sprawach przeciwko radcy prawnemu pomiędzy radcą prawnym, a klientem, dopuszczenia współpracy z osobami trzecimi w ramach alternatywnych struktur biznesowych, spółek z usługami cyfrowanymi oraz łączenia pomocy prawnej z działalnością nieprawniczą (w świetle przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, dyrektywy usługowej oraz sektorowych dyrektyw prawniczych dotyczących stałego i tymczasowego świadczenia transgranicznych usług prawniczych, w szczególności w zakresie proporcjonalności, subsydiarności i uzasadnionego charakteru regulacji).

Raport powstał na podstawie badań ilościowych przygotowanych i przeprowadzonych od 6 do 19 czerwca br. na próbach 782 radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz 600 klientów i potencjalnych klientów radców prawnych.

Jak pokazują wyniki, celem ustanowienia zasad działań marketingowych radców prawnych jest przede wszystkim dbałość o jakość oferowanych usług, ochrona klientów oraz ochrona zawodu i radców prawnych jako grupy zawodowej (uważa tak ponad 45% radców). Radcowie prawni wskazują więc, że zasady są słuszne z powodu nadrzędnych interesów. Podobne opinie mają odbiorcy usług radcowskich, czyli klienci.

Ostatecznie do Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych 7 lipca delegaci zgłosili 45 poprawek do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany Kodeksu Etyki radcy Prawnego, 13 poprawek do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu oraz cztery poprawki do projektu uchwały w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu.

Głosowania nad jednolitym tekstem każdego z projektów odbędzie się 8 lipca.

Zobacz także