Nagrody Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) za innowacyjność

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) zaprasza samorządy członkowskie do zgłaszania kandydatur do NAGRODY CCBE ZA INNOWACYJNOŚĆ.

Kto może otrzymać nagrodę CCBE za innowacyjność?
Nagroda CCBE może być przyznana indywidualnemu prawnikowi, organizacji prawniczej, kancelarii, lub samorządowi prawniczemu, które w znacznym stopniu przyczyniły się do innowacji w obszarze świadczenia usług prawniczych przy jednoczesnej promocji fundamentalnych wartości zawodu. Laureat otrzyma nagrodę w uznaniu szczególnego innowacyjnego osiągnięcia lub za długoterminowy wkład w rozwój innowacji.

Kto może zgłaszać kandydatów?
Kandydatów mogą zgłaszać krajowe samorządy prawnicze zrzeszone w CCBE. Komitet ds. Zagranicznych KRRP zaprasza okręgowe Izby Radców Prawnych do przesyłania propozycji nominowanych osób i/lub podmiotów w terminie do dnia 2 września 2016 r. wyłącznie pocztą elektroniczną na adresy slazak@kirp.pl oraz cc ciesielski@kirp.pl. Zgłoszenie musi być dokonane w języku angielskim i powinno zawierać podstawowe informacje o kandydacie, dane kontaktowe oraz uzasadnienie nieprzekraczające 6 000 znaków ze spacjami. Komisja konkursowa dokona wyboru jednego zgłoszenia, które zostanie przekazane do CCBE.

Czym jest nagroda CCBE za innowacyjność dla prawników europejskich?
W ramach organizowanej przez CCBE konferencji „Innowacja i przyszłość zawodów prawniczych” (21 października 2016 r. w Paryżu), której celem jest uświadomienie prawnikom europejskim wyzwań stojących przed nimi, takich jak cyfryzacja usług prawnych i rozstrzygania sporów czy stosowanie sztucznej inteligencji w rozwiazywaniu problemów prawnych, CCBE przyzna specjalną nagrodę za innowacyjność. Jej celem jest promowanie nowoczesnych rozwiązań i pomysłów przyczyniających się do rozwoju nowych metod świadczenia usług przez prawników przy jednoczesnym przestrzeganiu fundamentalnych zasad etyki zawodowej.

Nagroda zostanie wręczona przez Prezydenta CCBE na konferencji „Innowacja i przyszłość zawodów prawniczych” w Paryżu, 21 października 2016 roku.

Zobacz także