Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Niebieskie żaboty przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Niebieskie żaboty przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Prezes KRRP r.pr. Dariusz Sałajewski uczestniczył w dniu 9 marca b.r. w rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym – w trakcie ogłaszania wyroku w sprawie o zbadanie zgodności z Konstytucja ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Krajowa Rada występowała w tej sprawie jako amicus curiae, a jej pełnomocnikami byli radcowie prawni Sławomir Patyra i Przemysław Mijal, prezentujący opinie KRRP podczas rozprawy w dniu poprzedzającym ogłoszenie wyroku. Byli oni obecni również w trakcie ogłaszania wyroku.
Warto zaznaczyć, że pełnomocnikami uczestników postępowania – występujących w roli wnioskodawców zbadania ustawy – również byli radcowie prawni. Pełnomocnikiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego była r.pr. Malgorzata Wrzołek-Romańczuk. Pełnomocnikiem jednej z grup posłów wnioskodawców (Nowoczesna i PSL) był r. pr. Tomasz Zalasinski. Pełnomocnikiem występującej w statusie amicus curiae Fundacji Batorego był r.pr. Marcin Matczak.

Po rozprawie Prezes KRRP odbył krótkie rozmowy z wszystkimi radcami prawnymi występującymi przed Trybunałem w niniejszej sprawie.