Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Spotkanie Prezesa KRRP z Ministrem Andrzejem Derą.

Spotkanie Prezesa KRRP z Ministrem Andrzejem Derą.

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych spotkał się 10 marca b.r. z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzejem Derą. W rozmowie poruszono kwestie wynikające z analizy pierwszych miesięcy funkcjonowania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Dyskutowano o sposobie monitorowania realizacji ustawy i formułowania wniosków de lege ferenda.
Dariusz Sałajewski poinformował  również Ministra o działaniach podejmowanych przez samorząd w zakresie upowszechniania wiedzy i podnoszenia świadomości prawnej, w tym o organizowanej obecnie przez Centrum Edukacji Prawnej KRRP,  wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w całym kraju, Akademii -Konkursie  Wiedzy o Prawie.