Nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym – Raport podatnika

Przejrzyste informacje na temat sytuacji podatkowej przedsiębiorcy oraz wykaz podstawowych danych, którymi dysponuje Krajowa Administracja Skarbowa w usłudze – Raport podatnika dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym (e-US).

Dzięki nowej usłudze e-Urzędu Skarbowego każdy przedsiębiorca otrzyma w jednym miejscu przejrzyste informacje na temat swojej sytuacji podatkowej. Usługa kierowana jest do osób prowadzących działalność gospodarczą, a także do organizacji. 

Raport podatnika obejmuje następujące sekcje:

  • Twoje dane/Dane organizacji – tutaj znajdują się informacje identyfikacyjne, adresowe (w tym adres do doręczeń), forma opodatkowania za poprzedni rok oraz dane kontaktowe.
  • Zaległości – w tej sekcji podatnik zostanie poinformowany, czy posiada zaległości podatkowe.
  • Egzekucja – sekcja ta zawiera informacje o wszczętym postępowaniu egzekucyjnym w administracji przeciwko podatnikowi.
  • Zaliczki – jeśli system wykryje nieprawidłowości w zaliczkach, zostanie to zaznaczone w tej sekcji, wskazując na konkretne deklaracje i okresy, których dotyczą.
  • Deklaracje – ta sekcja zawiera informacje o ewentualnych nieprawidłowościach w złożonych deklaracjach, wskazując, czy podatnik złożył wszystkie wymagane deklaracje i czy są one poprawne. Wskazane będą również brakujące deklaracje oraz ewentualne nieprawidłowości, podając odpowiednie kody formularzy i okresy.
  • Rachunki bankowe – w tej sekcji prezentowane są informacje o mikrorachunku podatkowym, zgłoszonych rachunkach do zwrotu nadpłaty oraz inne rachunki bankowe podatnika.
  • Pełnomocnicy – sekcja ta zawiera listę posiadanych przez podatnika pełnomocników ogólnych (PPO-1) oraz pełnomocników do podpisywania deklaracji elektronicznych (UPL-1). Dodatkowo, zostanie zaznaczone, który z pełnomocników jest wskazany do odbioru doręczeń.
  • Grupy/Grupa VAT/Grupa kapitałowa – ta sekcja pojawia się w raporcie, jeśli podatnik jest członkiem grupy kapitałowej lub grupy VAT.

Więcej informacji: https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/

Zobacz także