Zapraszamy na webinarium – Sprawiedliwość naprawcza. Część III: Trudności w słuchaniu i usłyszeniu straumatyzowanych świadków/ofiar/ocalałych

Webinarium „Sprawiedliwość naprawcza. Część III: Trudności w słuchaniu i usłyszeniu straumatyzowanych świadków/ofiar/ocalałych”, odbędzie się w poniedziałek, 12 lutego 2024 r., o godz. 19:00.

Webinarium jest organizowane przez International Center for the Study, Prevention and Treatment of MultiGenerational Legacies of Trauma we współpracy z Project Sunflowers. Jest to trzecie webinarium z serii, po pierwszym, które było konceptualnym wprowadzeniem do sprawiedliwości naprawczej (30.10.2023 r.), i drugim – na temat kluczowych grup ofiar traumy (08.01.2024 r.). Tym razem przedmiotem webinarium będą elementy wszechobecnej po traumie zmowie milczenia, szkodliwej zarówno dla osób poszkodowanych, jak i społeczeństwa. Podczas gdy społeczeństwo ma moralny obowiązek dzielenia się bólem swoich członków, śledczy i specjaliści wszystkich powiązanych dyscyplin mają dodatkowo profesjonalny, wynikający z zobowiązań prawnych wymóg wysłuchania historii o traumatycznych wydarzeniach. Niewysłuchanie osób poszkodowanych w związku z wojną w Ukrainie oznacza niepodjęcie wysiłku zrozumienia ich i niesienia im pomocy, co samo w sobie może zadawać im kolejny ból („drugą krzywdę”), powodując „traumę po traumie”, a w konsekwencji utrzymując oraz utrwalając zmowę milczenia. Podczas webinarium zostaną przedstawione i omówione najnowsze i najważniejsze obserwacje na temat tego, w jaki sposób słuchanie świadków i osób poszkodowanych w związku z wojną w Ukrainie jest narażone na niepowodzenie i jakie ma to konsekwencje dla sprawiedliwości naprawczej. Zachęcamy uczestników do obejrzenia wcześniejszych webinariów z tej serii przed wzięciem udziału w spotkaniu.

Link do nagrania webinarium nt. Sprawiedliwości naprawczej. Część I:
https://www.projectsunflowers.org/massive-trauma-and-the-healing-role-of-reparative-justice/

Link do nagrania webinarium nt. Sprawiedliwości naprawczej. Część II: https://www.projectsunflowers.org/reparative-justice-ii-challenges-of-listening-when-interviewing-traumatized-witnesses/

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie angielsko-ukraińskie.

Prelekcję poprowadzi dr Yael Danieli (psycholożka kliniczna, traumatolożka, wiktymolożka i psychohistoryczka, dr Danieli jest założycielką i dyrektorką wykonawczą Międzynarodowego Centrum Badań, Zapobiegania i Leczenia Wielopokoleniowego Dziedzictwa Traumy, dyrektorem Projektu Grupowego dla Ocalałych z Holokaustu i ich Dzieci oraz byłą przewodniczącą Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym), a Jej dyskutantem będzie dr Yurii Belousov (szef Departamentu ds. Zbrodni Wojennych w Prokuraturze Generalnej Ukrainy (PGO); były szef Departamentu ds. Zwalczania Naruszeń Praw Człowieka w Sektorach Egzekwowania Prawa i Penitencjarnym oraz wyspecjalizowanej jednostki PGO ds. zwalczania tortur). Moderatorem spotkania będzie dr Veronika Plotnikova (szefowa Centrum Koordynacji Wsparcia Ofiar i Świadków Prokuratury Generalnej Ukrainy; współautorka praktycznego komentarza do Kodeksu Etyki Zawodowej Prokuratorów, trenerka w Centrum Szkoleniowym Prokuratorów Ukrainy oraz ekspertka krajowa projektów Rady Europy).

Link do rejestracji: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OAanaRA_QzSObSkyyOuoEQ#/registration

Zobacz także