Nowy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny”

Zapraszamy do lektury majowo-czerwcowego numeru dwumiesięcznika „Radca Prawny”. Szczegółowo analizujemy w nim ustawę ‒ Prawo własności przemysłowej, której nowe przepisy dają radcom prawnym możliwość reprezentowania stron w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych. Omawiamy także w rozmowie z prezes Urzędu Patentowego Edytą Demby-Siwek wprowadzoną w marcu procedurę fast track – tryb przyspieszonego rozpatrywania zgłoszeń.

Nieustannie w naszym samorządowym czasopiśmie przyglądamy się zmianom przepisów wywołanym przez pandemię koronawirusa. Tym razem wzięliśmy pod lupę te, dzięki którym można przeprowadzić zdalne zgromadzenia spółek kapitałowych i spółdzielni. Z chwilą wprowadzenia istotnych ograniczeń w przemieszczaniu się i organizowaniu spotkań w marcu 2020 r. okazało się, że wiele podmiotów nie jest w stanie terminowo przeprowadzić wymaganych przepisami prawa zgromadzeń. Aby rozwiązać ten problem, ustawodawca umożliwił przeprowadzenie zgromadzeń z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub środków porozumiewania się na odległość. Pozostając w tym temacie, radzimy, jak w dobie upowszechnienia komunikacji elektronicznej zabezpieczyć konta pocztowe czy chmury przed wyciekiem danych.

Mimo ograniczeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego nasz samorząd nieprzerwanie realizuje swoje zadania, dostosowując organizację wydarzeń do wymagań obecnej, niełatwej sytuacji. O tym oraz o nowych wyzwaniach samorządu na najbliższe lata w obszarze doskonalenia zawodowego i promocji zawodu mówi na naszych łamach Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła.

Ponadto w najnowszym numerze warto przeczytać, co daje podatnikom polska wersja estońskiego CIT-u, jak zmieni się ochrona konsumentów po nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz kiedy stosuje się tymczasowe zawieszenie radcy prawnego w czynnościach zawodowych.

Natomiast w internetowym dodatku dla aplikantów szczegółowo opisujemy egzamin radcowski, który w tym roku znowu został przeprowadzony w podwyższonym reżimie sanitarnym. Wszystko przez trwającą ciągle epidemię koronawirusa.

Najnowszy numer do pobrania w formie pdf znajduje się pod linkiem:

https://kirp.pl/wp-content/uploads/2021/06/radca_prawny_nr_195_dodatek-aplikacyjny-1.pdf

Zobacz także