Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Przedstawicielka samorządu radców prawnych na spotkaniu ze Swiatłaną Cichanouską

Przedstawicielka samorządu radców prawnych na spotkaniu ze Swiatłaną Cichanouską

Liderka opozycji białoruskiej – Swiatłana Cichanouska podczas swojej wizyty w Polsce w dniu 3 czerwca 2021 r. odwiedziła m.in. Centrum Białoruskiej Solidarności, w którym odbyła wiele spotkań. Jednym z nich było spotkanie z polskimi prawnikami zaangażowanymi w pomoc i wsparcie dla obywateli białoruskich, w którym uczestniczyła także przedstawicielka samorządu radców prawnych – r. pr. Magdalena Bartosiewicz, przewodnicząca Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka OIRP w Warszawie oraz członek Komisji Praw Człowieka KRRP.

Na spotkaniu omówiono m.in. postulaty mające służyć umożliwieniu wszczynania przez polskie organy ścigania postępowań karnych na rzecz obywateli białoruskich przebywających w Polsce, którzy poddawani byli torturom i nieludzkiemu traktowaniu przez reżim białoruski. Postulaty te to m.in. pozytywna wykładnia istniejących przepisów Kodeksu karnego umożliwiająca uznanie obywateli białoruskich za osoby pokrzywdzone w postępowaniach toczących się przed polskimi organami, współpraca międzynarodowa (międzypaństwowa) polegająca na powołaniu zespołu śledczych bądź międzynarodowego organu, które zajęłyby się ściganiem osób odpowiedzialnych za zbrodnie popełniane na Białorusi, czy też docelowo zmiany legislacyjne, które rozszerzą eksterytorialne kompetencje ścigania przez Rzeczpospolitą Polską zbrodni przeciwko życiu, zdrowiu i wolności (jurysdykcja uniwersalna).

Z upoważnienia Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika Magdalena Bartosiewicz przekazała także na ręce Swiatłany Cichanouskiej zapewnienie wsparcia oraz wyrazy solidarności dla obywateli białoruskich od polskich radców prawnych. Samorząd radców prawnych angażuje się w działania pro bono na rzecz Białorusinów w Polsce, m.in. wspierając ich w ramach Ośrodka Pro Bono OIRP w Warszawie czy też realizując wspólne projekty z Centrum Białoruskiej Solidarności. W maju 2021 r. Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik skierował w imieniu radców prawnych list do izb adwokackich na Białorusi, w którym upomniał się o prawa adwokatów więzionych i pozbawianych prawa do wykonywania zawodu z uwagi na wspieranie opozycji. Również Komisja Praw Człowieka KRRP wydała stanowisko, w którym potępiła porwanie Ramana Pratasiewicza oraz uniemożliwienie mu kontaktu z obrońcą.

Swiatłana Cichanouska została zapewniona, że samorząd radców prawnych nie ustanie w swoich działaniach mających na celu wspieranie obywateli białoruskich przebywających w Polsce.