Obchody 40-lecia samorządu radców prawnych w Gdańsku

W Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Gdańsku 15 października odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia samorządu radcowskiego, organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych reprezentowali na uroczystości Prezes Włodzimierz Chróścik, Wiceprezes Aleksandra Gibuła, Wiceprezes Ewa Gryc-Zerych, Wiceprezes Michał Korwek, członek Prezydium Bartłomiej Tkacz oraz Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krzysztof Górecki.

Podczas otwarcia gali Dziekan OIRP w Gdańsku Magdalena Witkowska zaznaczyła, że działalność izby w takim mieście, jakim jest Gdańsk, czyli mieście „Solidarności”, wolności, otwartym na świat, wrażliwym na potrzeby społeczności lokalnych, zobowiązuje.

Ponadto czynniki te wpływają również na obszary działalności izby, takie jak współpraca pro bono z organizacjami pozarządowymi i samorządami lokalnymi, wspierającymi osoby dyskryminowane, bezdomne, doświadczające przemocy, uchodźców; edukacja prawna młodzieży szkolnej i nauczycieli oraz mieszkańców regionu, mających na celu podniesienie świadomości prawnej naszych obywateli (m.in. Niebieski Parasol radcy Prawnego), a także współpraca z zagranicznymi samorządami i organizacjami prawniczymi.

Kluczowym elementem programu wydarzenia było wręczenie przez Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika oraz Dziekana Rady OIRP w Gdańsku Magdalenę Witkowską, honorowych złotych i srebrnych odznak „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

Złota odznaka trafiła do r.pr. Michała Jasiaka, natomiast odznaki srebrne do Anny Austen-Palickiej, Ewy Bożko-Kozikowskiej, Agnieszki Budzyńskiej, Adama Chudzińskiego, Doroty Chylińskiej, Izabeli Duczyńskiej, Grażyny Gliniewicz, Joanny Friedrich-Sarad, Małgorzaty  Jaskólskiej, Krzysztofa Jóźwiaka, Adama Kaczko, Anny Kluczek-Kollar, Magdaleny Krzyżanowskiej-Mierzewskiej, Katarzyny Ludwichowskiej, Joanny Łojkowskiej, Jakuba Puszkarskiego, Barbary Sikorskiej, Rafała Tołwińskiego, Michała Urbana oraz Tomasza Wolnego-Dunsta.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Piotr Borawski, Wiceprezydent Gdyni r.pr. Katarzyna Gruszecka-Spychała, Zastępca Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska r.pr. Mateusz Skarbek, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku Bartosz Golejewski, Prezes Rady Izby Notarialnej w Gdańsku Wacław Jankowski, Izabela Konopacka – Wiceprezes Federacji Adwokatur Europejskich Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG dr hab. prof. UG Wojciech Zalewski oraz przedstawiciele okręgowych izb radców prawnych w Polsce.

Organizatorzy wydarzenia wręczyli również wybranym radcom prawnym medale 40-lecia, które trafiły w ręce nagrodzonych w podziękowaniu za ich pracę na rzecz gdańskiej OIRP. Izba uhonorowała również byłych i obecnych pracowników gdańskiego samorządu.

Uroczystość uświetniła prelekcja okolicznościowego filmu, w którym Dziekan Magdalena Witkowska i byli Dziekani przekazali swoje wspomnienia związane z kluczowymi wydarzeniami za czasów swoich kadencji.

Zobacz także