Obrady Prezydium KRRP

Dalszy rozwój serwisu szukajradcy.pl, organizacja turniejów dla aplikantów radcowskich „Profesjonalny pełnomocnik przez ETPCz”, „Lider Mediacji” oraz turnieju arbitrażowego, udział samorządu radców prawnych w XXXI Ogólnopolskiej Letniej Spartakiadzie Prawników – to niektóre tylko tematy obrad Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się 8 sierpnia w warszawskiej siedzibie KIRP.  

Obradom przewodniczył Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik.

Przedmiotem dyskusji były również kwestie związane organizacją zaplanowanych na wrzesień Konferencji i Pikniku Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, któremu to Porozumieniu aktualnie przewodniczy Krajowa Rada Radców Prawnych.

Prezydium zdecydowało także o objęciu patronatem KRRP konferencji „(r)ewolucja prawa internetu”, organizowanej przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz konferencją „Forum Nowych Technologii” organizowaną przez Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Prawa Nowych Technologii oraz Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną.

Przyjęło również uchwały związane ze wsparciem finansowym m.in. XXXI Ogólnopolskiej Letniej Spartakiady Prawników (6-10 września, Poznań), XXII Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w Tenisie (24-27 sierpnia, Gdynia) oraz dotyczące organizacji konferencji z okazji Dnia Mediacji.

Zobacz także