Odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

W pierwszym dniu trwającego właśnie 95 posiedzenia Sejmu obecnej kadencji (23-25 czerwca 2015 r.) w godzinach wieczornych miało miejsce drugie czytanie rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Wszystkie kluby poselskie opowiedziały się za uchwaleniem ustawy. Do sprawozdania połączonych Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (przyjętego na posiedzeniu w dniu 22 czerwca br) posłowie wypowiadający się w imieniu klubów wnieśli jedynie kilka poprawek (głównie klub PSL).Sejm skierował je ponownie do rozpatrzenia przez komisje. Poprawki dotyczyły zakresu podmiotowego ustawy (art. 4 projektu). W godzinach wieczornych odbyło się posiedzenie Komisji, w którym wziął udział przedstawiciel Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP. Zgłoszone poprawki zostały odrzucone. Niewykluczone, że jeszcze podczas tego posiedzenia Sejmu dojdzie do trzeciego czytania i głosowania nad projektem ustawy.

Zobacz także