OIRP w Toruniu świętuje 40-lecie samorządu radców prawnych

Trwają, zaplanowane na trzy dni, obchody jubileuszu samorządu radcowskiego. W Toruniu, oprócz oficjalnych uroczystości rocznicowych odbyła się konferencja naukowa poświęcona wyzwaniom stojącym przed samorządem radcowskim, a na jutro zaplanowany jest piknik radcy prawnego.

Obchody 23 czerwca zapoczątkowała uroczystość, w której wzięli udział przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych: Prezes Włodzimierz Chróścik, Wiceprezesi Zbigniew Tur, Ryszard Ostrowski i Michał Korwek oraz Dziekani Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych w Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi, Koszalinie.

– Ostatnie 40 lat to dla samorządu radcowskiego historia niełatwej, ale jakże satysfakcjonującej drogi. W tym czasie charakter naszego zawodu zmienił się zasadniczo, kompetencje rozrosły, a sam samorząd mocno się sprofesjonalizował – powiedział Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, otwierając obchody 40-lecia samorządu radców prawnych w Toruniu. – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu była niezwykle istotnym aktorem tych zmian – kontynuował swoją wypowiedź Prezes Chróścik. – Wiele wspaniałych Koleżanek i Kolegów z izby toruńskiej, zaangażowanych w prace na szczeblu okręgowym i krajowym, sprawiło, że dziś jesteśmy tak dobrze zorganizowanym środowiskiem. Środowiskiem, które ma realny wpływ na system wymiaru sprawiedliwości w Polsce, na polską gospodarkę i tkankę społeczną – dodał.

 Gospodarzem uroczystości był Dziekan Rady OIRP w Toruniu Ryszard Wilmanowicz, który wspólnie z Prezesem Chróścikiem, wręczył Złote i Srebrne Odznaki „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych” radcom szczególnie zaangażowanym w pracę na rzecz środowiska zawodowego. Uczestnikom uroczystości zostały także przekazane pamiątkowe medale 40-lecia samorządu radcowskiego.

 40-lecie samorządu stało się dla członków OIRP w Toruniu inspiracją do refleksji nad rolą, jaką odgrywają radcy prawni w systemie organów ochrony prawnej oraz społeczeństwie obywatelskim. Platformą wymiany poglądów na ten temat była konferencja naukowa „Wyzwania samorządu radców prawnych wobec współczesności”, która odbyła się 24 czerwca, w drugim dniu obchodów jubileuszowych.

Uroczyste otwarcie konferencji uświetnił swoją obecnością Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, który otrzymał pamiątkowy medal 40-lecia samorządu radcowskiego. Listy gratulacyjne przesłał Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK prof. Zbigniew Witkowski.

Konferencję  rozpoczął blok wykładów poświęconych rozważaniom na temat zadań samorządu radców prawnych, zarówno w kontekście środowiskowym, jak i w kontekście roli samorządu zawodowego w demokratycznym państwie prawa. Wskazano, że zmieniające się otoczenie społeczno-gospodarcze oraz ustrojowe wymaga refleksji nad obecnymi rozwiązaniami prawnymi oraz rozważenia zasadności reformy samorządu radców prawnych na poziomie ustawowym i korporacyjnym.

Kolejne referaty dotyczyły zagadnień związanym z wykonywaniem zawodu radcy prawnego: wynagrodzeniu succes fee, dopuszczalności reklamy radców prawnych i adwokatów, łączeniu zawodu radcy prawnego z innymi aktywnościami zawodowymi, odpowiedzialności prawnej radcy oraz nowoczesnym technologiom jako wyzwaniu dla samorządu zawodowego.

25 czerwca obył się coroczny Piknik Radcy Prawnego. Plenerowe wydarzenie odbyło się w Karbówku i ściągnęło ponad 200 radców prawnych i aplikantów naszej Izby, zaś 29 czerwca miało miejsce  spotkanie z Seniorami OIRP w Toruniu w Pałacu w Wierzbiczanach. Dziekan Ryszard Wilmanowicz przekazał wszystkim serdeczne życzenia, w szczególności z okazji 40-lecia samorządu radców prawnych.

 

 

Zobacz także