Opinia KRRP w sprawie projektu zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

W dniu 16 grudnia br. zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP Adam Podgórski skierował do Prezesa KRRP – w ramach konsultacji społecznych – pismo, w którym zwrócił się o opinię w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym /druk sejmowy nr 122/. Pismo wpłynęło do KRRP w dniu 17 grudnia br.  Przedmiotowy projekt ustawy skierowała do Marszałka Sejmu w dniu 15 grudnia br. grupa posłów PiS .
W dniu 21 grudnia br. w godzinach porannych Dariusz Sałajewski przesłał do Kancelarii Sejmu RP opinię ekspercką dotyczącą ww. projektu ustawy sporządzoną w ramach Ośrodka Badań Studiów i Legislacji KRRP.

Tekst opinii: czytaj

Zobacz także