Kryształowe Serce Radcy Prawnego

Prezydium KRRP podjęło w dniu 17 grudnia br. uchwałę w sprawie Regulaminu konkursu KRRP „Kryształowe Serce Rady Prawnego” za 2015 r.  Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który wyróżnia się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami. Kandydatury w Konkursie zgłasza się dziekanowi właściwej rady okręgowej izby radców prawnych na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie określonym przez dziekana. Zapraszamy do udziału w VIII edycji konkursu. Szczegóły w Regulaminie.

Regulamin konkursu

Zobacz także