Opinia Podkomitetu ONZ ds. Zapobiegania Torturom 

Zapraszamy do zapoznania się z Opinią Podkomitetu ONZ ds. Zapobiegania Torturom (SPT) skierowaną do państw stron oraz krajowych mechanizmów prewencji w związku z pandemią koronawirusa. Opinia została przyjęta 25 marca 2020 r. i dotyczy sytuacji osób pozbawionych wolności. Dokument został przekazany Krajowej Izbie Radców Prawnych przez Krajowy Mechanizm Prewencji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich – tym samym szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich pod linkami:
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-wytyczne-podkomitetu-ds-prewencji-tortur-onz
oraz https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wytyczne%20Podkomitetu%20ds.%20Prewencji%20Tortur%20ONZ%20%28SPT%29%2C%20%28jęz.%20polski%29.pdf

Załączniki do pobrania

Zobacz także