Organizacja Europejscy Prawnicy na Lesbos ogłasza nabór na prawników-wolontariuszy

Krajowa Izba Radców Prawnych informuje o trwającym naborze na wolontariuszy na wyspie Lesbos, skierowanym do prawników przez Organizację Europejscy Prawnicy na Lesbos (European Lawyers in Lesbos). Celem Organizacji ELIL jest zapewnienie bezpłatnej, niezależnej pomocy prawnej dla osób ubiegających się o status uchodźcy w Grecji.

ELIL poszukuje osób w charakterze prawników wolontariuszy, asystentów prawnych oraz wolontariuszy tłumaczy ustnych.

Prawnicy wolontariusze pomagają prawnikom ELIL w świadczeniu pomocy prawnej osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy poprzez przygotowanie wniosków o nadanie statusu uchodźcy. Prawnicy wolontariusze mogą być również zaangażowani do sporządzania dodatkowych dokumentów wspierających wnioskodawców, w tym notatek służbowych.

Osoby, które chciałyby zostać prawnikiem wolontariuszem, powinny spełniać następujące kryteria:
– Być w stanie spędzić minimum trzy tygodnie na osobistym wolontariacie w Grecji;
– Mieć wykształcenie i/lub doświadczenie w zakresie prawa azylowego i prawa ochrony międzynarodowej;
– Znać biegle język angielski.
ELIL pokrywa koszty podróży każdego prawnika wolontariusza do Aten, na Lesbos lub Samos (do maksymalnej kwoty 400 euro) oraz zapewnia prawnikom wolontariuszom zakwaterowanie i dzienną dietę w wysokości 10 euro na pokrycie wydatków.
Aby złożyć wniosek, należy skorzystać z poniższego linku: https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/volunteerformAsystenci prawni wspierają prawników w sprawach dotyczących przygotowania przesłuchań w pierwszej instancji oraz łączenia rodzin na mocy rozporządzenia Dublin III. Obejmuje to przygotowanie notatek, komunikację i gromadzenie dowodów z wnioskodawcami, rejestrację i działania następcze.

Osoby, które chciałyby zgłosić się do wolontariatu w charakterze asystenta prawnego, powinny spełniać następujące kryteria:
– Być w stanie spędzić minimum trzy tygodnie na osobistym wolontariacie w Grecji;
– Mieć wykształcenie i/lub doświadczenie w zakresie prawa azylowego i prawa ochrony międzynarodowej;
– Znać biegle język angielski.
Aby złożyć wniosek, należy skorzystać z poniższego linku: https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/volunteerform

W chwili obecnej ELIL oczekuje na zgłoszenia prawników wolontariuszy w trybie pracy zdalnej, natomiast dla asystentów prawnych jest możliwość pracy na miejscu od 1 października 2022 r. lub w innych terminach. Priorytetowo traktowani będą kandydaci, którzy mogą zobowiązać się do dłuższego wolontariatu.

Wolontariusze tłumacze ustni wspierają zespoły prawne w każdym aspekcie ich pracy.
Osoby, które chciałyby aplikować na tłumacza ustnego powinny spełniać następujące kryteria:
– Być w stanie spędzić minimum dwa tygodnie na osobistym wolontariacie w Grecji;
– Znać biegle język angielski i jeden z pozostałych wymaganych języków, np. arabski, dari/farsi lub francuski;
Preferowane są wcześniejsze szkolenia i/lub doświadczenie w zakresie tłumaczeń ustnych w dziedzinie prawa i/lub doświadczenie w pracy z grupami wymagającymi szczególnej troski.

ELIL pokrywa koszty podróży każdego tłumacza wolontariusza na Lesbos lub Samos (do maksymalnej kwoty 400 euro) oraz zapewnia tłumaczom wolontariuszom zakwaterowanie i dzienną dietę w wysokości 10 euro na pokrycie wydatków.
Aby złożyć wniosek, należy skorzystać z poniższego linku: https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/volunteerformWięcej szczegółów można uzyskać bezpośrednio na stronie Fundacji: https://www.europeanlawyersinlesvos.eu

Zobacz także