Informacja do newslettera Komisja Zagraniczna grudzień 2017 r.

  • W dniu 24 listopada podjęta została uchwała Sesji Plenarnej Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE dotycząca zagrożenia praworządności w Polsce. W uchwale podniesiono m.in., że „prowadzone obecnie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej prace legislacyjne nad projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa zawierają szereg rozwiązań sprzecznych z treścią polskiej Konstytucji oraz standardami ochrony praw człowieka i podstawowych wolności wyznaczonymi przez prawo międzynarodowe”. Pełen tekst uchwały można znaleźć m.in. tutaj.
  • Podjęto decyzję o przystąpieniu samorządu radców prawnych do trzech międzynarodowych organizacji. Pozwoli to wzmocnienie głosu radców prawnych na arenie międzynarodowej,
    a tym samym dodatkową ochronę podstawowych wartości demokratycznego państwa prawnego na straży których samorząd również stoi.
  • Przystąpienie do Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników (International Association of Lawyers, AIJA). AIJA to jedyna międzynarodowa organizacja przeznaczona dla prawników do 45 roku życia, której celem jest tworzenie możliwości rozwoju, edukacji i nawiązywania nowych kontaktów zawodowych dla prawników stojących na początku drogi zawodowej. Do zadań AIJA należy też stanie na straży zasady praworządności ora praw człowieka.
  • Przystąpienie do Międzynarodowej Unii Adwokatów (Union Internationale des Avocats, International Association of Lawyers, UIA). UIJA to organizacja
    o międzynarodowym zasięgu zrzeszająca prawników indywidualnych, samorządy prawnicze oraz inne organizacje o charakterze prawniczym. Stanowi cenne forum wymiany wiedzy i doświadczeń stwarzając swoim członkom możliwość poznania przedstawicieli zawodów prawniczych z różnych systemów prawnych.
  • Przystąpienie do Federacji Adwokatur Europejskich (Federation of the European Bars, FBE). W odróżnieniu od innych organizacji międzynarodowych, FBE zrzesza także regionalne samorządy prawnicze, co pozwala na ułatwienie wzajemnych kontaktów pomiędzy samorządami w Europie na poziomie lokalnym. Należy zaznaczyć, że pomimo braku oficjalnego członkostwa, Krajowa rada Radców Prawnych aktywnie działa przy FBE już od dłuższego czasu.
  • W dniu 13 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Zagranicznej KRRP. Wzięli w nim udział członkowie Komisji oraz radcowie prawni reprezentujący Polskę na forach organizacji międzynarodowych, w szczególności Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE, a także Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników IBA, Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL oraz Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw ECLA.

Zobacz także