Oświadczenie Prezesów Krajowej Rady Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i przyszłość Polaków Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych r.pr. Maciej Bobrowicz i Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacek Trela, wydali oświadczenie, w którym zgłaszają gotowość do podjęcia się mediacji pomiędzy protestującymi lekarzami rezydentami a odpowiedzialnymi za funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Zobacz także