Pełna Sala Kolumnowa podczas konferencji o szkodach osobowych

Ponad 200 osób wypełniło Salę Kolumnową Sejmu RP, podczas konferencji Szkody osobowe – doktryna, orzecznictwo sądowe, praktyka ubezpieczeniowa”. Organizatorami konferencji, która odbyła się 27 listopada, byli: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, Krajowa Rada Radców Prawnych i Polska Izba Ubezpieczeń. Była to jedna z największych konferencji, jaką w ciągu ostatnich lat zorganizowała PIU.

Celem wydarzenia była wymiana poglądów na temat szkody osobowej i związanej z nią problematyki zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną wypadkiem komunikacyjnym oraz zakresu roszczeń przysługujących osobom najbliższym poszkodowanych w takich wypadkach. Konferencję otworzył Zbigniew Tur, wiceprezes Krajowej Izby Radców Prawnych. Gości powitał także J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU, który powiedział, że przewidywalność w kwestii zadośćuczynień jest kluczowa. Dodał, iż aspekt ten jest bardzo ważny dla poszkodowanych, ale także dla zakładów ubezpieczeń, gdyż pozwala rzetelnie i realnie przewidywać składkę.

Dr Józef Zych, Sędzia Trybunału Stanu, Marszałek Sejmu II kadencji, podniósł temat szkody osobowej w doktrynie i praktyce sądowej i ubezpieczeniowej. Stwierdził, że już w 2012 r. wspólnie z Andrzejem Maciążkiem, wiceprezesem zarządu PIU, rozpoczął starania celem przeprowadzenia zmiany w Kodeksie Cywilnym, by lepiej uregulować kwestię zadośćuczynień. Powołując się na dane PIU, dodał, że tylko 20% roszczeń o zadośćuczynienie trafia do sądów, podczas gdy aż 80% kończy się ugodą.

Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU, wypowiadał się z kolei na temat kwestii ubezpieczeniowych związanych z dochodzeniem zadośćuczynienia oraz kosztów leczenia i rehabilitacji w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm oraz dobrowolnego ubezpieczenia OC szpitali i lekarzy. Podkreślił, że ekonomicznymi płatnikami zadośćuczynień są wszyscy ubezpieczający a potrzeba ich uregulowania i uzyskania przewidywalności leży w interesie wielu podmiotów. Konieczne jest więc wprowadzenie do systemu prawa pilnych zmian legislacyjnych.

Dr Dorota Gałczyńska Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki, opowiedziała o doświadczeniach szpitala w zakresie określenia kosztów leczenia i rehabilitacji. Zwróciła także uwagę na znaczenie rehabilitacji poszkodowanego po wypadku i jej przełożenia na późniejszy powrót do zdrowia i życia.

Konferencję zamykało wystąpienie Zbigniewa Tura, który przedstawił problemy prawa związane z dochodzeniem zadośćuczynienia przed sądami powszechnymi oraz rolę radcy prawnego. Ponadto zwrócił uwagę na potrzebę współdziałania prawnika z lekarzem po to, aby wspólnie podjąć decyzję o ukierunkowaniu poziomu roszczenia. Podczas konferencji zaprezentowano także publikację wydaną przez Sąd Najwyższy pt. „Zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym i na rzecz osób najbliższych” stanowiącą podsumowanie konferencji naukowej, która odbyła się 24 maja 2017 r. w siedzibie SN.

Zobacz także