Pierwsze historyczne spotkanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z przedstawicielami krajowych izb oraz CCBE

W dniu 22 października 2021 r. w formule online po raz pierwszy w historii działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka doszło do spotkania z prawnikami reprezentującymi krajowe izby w poszczególnych krajach zrzeszonych w CCBE. Samorząd Radców Prawnych na tym spotkaniu reprezentował r. pr. Bartłomiej Tkacz – członek Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP.

Punktualnie o 9.30 spotkanie otworzył Prezes Trybunału Praw Człowieka Roberto Spano, następnie udzielono głosu Marialena Tsirli –  pełniącej funkcję Registrar of the Court, ostatnim otwierającym spotkanie był James MacGuill – I vice Prezydent CCBE.

Dyskusja toczyła się wokół potrzeb nawiązywania ściślejszej współpracy i konstruktywnego dialogu między Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, a pełnomocnikami reprezentującymi strony w ramach prowadzonych spraw przez Trybunałem przy czynnym udziale CCBE. Takie innowacyjne spotkanie miało również miejsce dzień wcześniej, gdzie Trybunał spotkał się online z organizacjami pozarządowymi (NGO).

Podczas blisko trzygodzinnej dyskusji przestawione zostały najważniejsze wyzwania przed jakimi stoi aktualnie Trybunał, w szczególności w zakresie istotnych zmian jakie mają pojawić się w nowej procedurze  dotyczącej Rule 47 oraz informatyzacji. Ze strony profesjonalnych pełnomocników  poruszane były kwestie elektronizacji postępowań, poszukiwania kontaktu z sądem przez pełnomocników (wskazywanie na jego niemalże absolutny brak), kwestie praktyczne tj. składanie podpisów i wiele innych praktycznych aspektów.

Pojawiały się rozbieżności w ocenie funkcjonowania Trybunału, jednak strony w sposób wyrozumiały, podejmowały próby definiowania priorytetów działań, które w oczywisty sposób są inne dla sędziów i inne dla adwokatów oraz radców prawnych. Esencjonalnym wyzwaniem pozostaje liczba spraw napływająca do Trybunału tj. około 100 000 spraw rocznie, która to liczba determinuje aktualnie wszystkie podejmowane wysiłki w celu udrożnienia działania Trybunału. Uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że formuła spotkań jest bardzo potrzebna i pozwoli na osiąganie większej synergii działań w zakresie rozwoju ochrony praw człowieka.

Zobacz także