Pismo do Prezydenta RP w sprawie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług

14 grudnia został złożony w Kancelarii Prezydenta RP list dotyczący zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza do polskiego systemu prawnego bardzo niebezpieczne z punktu widzenia wszystkich obywateli rozwiązanie.

Od 1 stycznia 2017 roku przepisy wprowadzają solidarną odpowiedzialność pełnomocników wraz z podatnikiem do kwoty 500.000,- zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego (art. 96 ust. 4b ustawy o podatku VAT).

Załączniki do pobrania

Zobacz także