Po konkursie Mistrzowie Mediacji

Tomasz Parkasiewicz, Dyrektor Centrum Mediacji przy KRRP, jako członek sądu konkursowego wziął udział w finale VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrzowie  Mediacji”, organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, który honorowym patronatem objął Prezes KRRP.

Do składu sądu konkursowego organizatorzy zaprosili też przedstawicieli Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej: Artura Woźnickiego – Wiceprezesa, Piotra Nowaka – Naczelnika Samodzielnego Wydziału ds. Sądu Polubownego i Magdalenę Grudziecką – Wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Centrum Mediacji.
Do finału konkursu spośród piętnastu drużyn wyłoniono trzech finalistów: „Quaranteam” z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, „Liaise” z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz „Pepsi Max” z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zadaniem każdego z finalistów było przeprowadzenie symulacji mediacji na podstawie opracowanego uprzednio scenariusza i w regulaminowym czasie jednej godziny. Jury oceniało w szczególności wykorzystanie narzędzi i technik mediacyjnych, zdolności komunikacyjne, kreatywność oraz realność wypracowanej ugody.
Laur Mistrzów Mediacji po bardzo równorzędnej rywalizacji między dwiema drużynami przypadł drużynie „Liaise” z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaś na drugim miejscu uplasowała się drużyna z Krakowa. Nieco odstawała poziomem ekipa z Torunia.
Zwycięzcy otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł ufundowaną przez Prokuratorię, a z uwagi na wyrównaną rywalizację Prokuratoria postanowiła przyznać członkom dwóch czołowych drużyn – w ramach nagrody specjalnej – prawo do miesięcznego stażu w Prokuratorii Generalnej. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali oczywiście zestawy książek ufundowane przez Krajową Radę Radców Prawnych.

Zobacz także