Podsumowanie działań Komisji Stałych KRRP w I kwartale 2024 r.

Inauguracja aplikacji radcowskiej, edukacja prawna młodych, turnieje i konkursy dla aplikantów radcowskich, organizacja konferencji i szkoleń e-learningowych, przygotowanie spotów do nowej odsłony kampanii promocji zawodu radcy prawnego oraz planowanie kolejnych działań na najbliższe miesiące – wokół tych zagadnień skupiała się praca Komisji Stałych Krajowej Rady Radców Prawnych w pierwszym kwartale 2024 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego KRRP

W związku z zakończeniem V cyklu doskonalenia zawodowego Komisja Doskonalenia Zawodowego od pierwszych dni nowego roku rozpoczęła analizę stanu wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego. Na dzień 26 lutego 2024 roku, według danych przekazanych przez Okręgowe Izby Radców Prawnych, wskaźnik wypełnienia obowiązku wyniósł 94,6%, natomiast 2,5% radców prawnych nie uzyskało żadnych punktów szkoleniowych.

W okresie od stycznia do marca Komisja przygotowywała nową ofertę szkoleń związanych z rozpoczęciem VI cyklu szkoleniowego (2024-2026). Nowe szkolenia dla radców prawnych, w tym z zakresu „aktualnych zmian w prawie”, zasad i form wykonywania zawodu, a także szkolenia w blokach tematycznych  będą udostępniane cyklicznie na platformie e-KIRP.

W pierwszym kwartale roku Komisja zrealizowała także nagranie kursu LEGAL ENGLISH 2024 – Trading with the UK after Brexit. Kurs oferuje 10 intensywnych lekcji po 90 minut każda, zapewniając uczestnikom kompleksowe zrozumienie zmian w brytyjskim prawie po Brexicie oraz ich wpływ na praktykę prawniczą. Kurs, poprowadzony przez dr Stephena Terretta, renomowanego eksperta i wykładowcę z British Law Centre, zostanie udostępniony dla radców prawnych na platformie e-KIRP w kwietniu.

21 marca 2024 roku o godzinie 17:00 na platformie szkoleniowej e-KIRP opublikowano szkolenie z aktualnych zmian w prawie, prowadzone przez Sędzię Monikę Białą pod tytułem „Zmiany wprowadzone do KPC ustawą z 7 lipca 2023 r. – rozprawy zdalne i doręczenia pism sądowych – nowym model”.

W pierwszym kwartale 2024 roku Komisja Doskonalenia Zawodowego odbyła również dwa spotkania online.

 

Komisja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR) KRRP

W dniu 22 stycznia 2024 roku rozpoczęto dwunastą edycję Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich „Negocjator roku 2024”, w którym uczestnicy będą mieli okazję rozwinąć swoje umiejętności negocjacyjne, co pomoże im w zwiększeniu ich konkurencyjności na rynku prawniczym. Marcowa rozgrywka finałowa Turnieju polegać będzie na rozegraniu przez każdego z Finalistów gry negocjacyjnej.

29 stycznia 2024 roku rozpoczęła się rejestracja do IX edycji Ogólnopolskiej Akademii Konkursu Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych (klas V–VIII) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs został objęty patronatem Minister Edukacji Narodowej. Do konkursu składającego się z trzech etapów oraz ceremonii wręczenia nagród, którego celem jest działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie wśród nastoletnich Polaków, wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym zgłosiło się 1275 uczniów z 244 szkół. Finał IX edycji Ogólnopolskiej Akademii- konkursu Wiedzy o Prawie przewidziany jest na 17 kwietnia 2024 r.

W dniu 11 marca 2024 roku rozpoczęła się czwarta edycja Turnieju Arbitrażowego dla Aplikantów  Radcowskich. Ten czteroetapowy projekt ukierunkowany jest na zwiększenie  świadomości prawnej uczestników w obszarze arbitrażu, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, umożliwiającej ich rozstrzyganie bez udziału sądów powszechnych. W ramach finałowego etapu turnieju zaplanowanego na czerwiec br. dwie najlepsze drużyny będą uczestniczyć w stacjonarnej rozprawie arbitrażowej przed trzyosobowym składem sądu arbitrażowego.

23-24 marca 2024 roku przedstawiciel  Komisji ADR Krajowej Rady Radców Prawnych r. pr. Stefan Mucha uczestniczył w roli eksperta w Studenckim Turnieju Negocjacyjnym dla studentów organizowanym przez Główną Szkołę Handlową w Warszawie.

W dniu 14 02 2024 odbyło się posiedzenie Komisji ADR, którego przedmiotem było omówienie projektów realizowanych przez Komisję w roku bieżącym. W posiedzeniu wzięła udział Wiceprezes KRRP Pani Mecenas Ewa Gryc-Zerych.

Edukacja prawna

Edukacja prawna i obywatelska to jedno z najważniejszych zadań samorządu radcowskiego, dlatego na początku 2024 roku dołączyliśmy do inicjatywy promującej te wartości, stając się partnerem wyjątkowego projektu, książki pt. „Apteczka prawna Lex bez łez” stworzonej przez Iustitia Stowarzyszenie Sędziów Polskich i Wolters Kluwer Polska.

W celu pogłębienia zainteresowania oraz urozmaicenia lekcji prawa wśród najmłodszych zostały zaprojektowane specjalne naklejki z tytułem „Lekcje prawa z Radcą Prawnym” oraz „Radca prawny uczy prawa”. Do narzędzi wspierających edukację prawną już niedługo dołączą „bajkowe scenariusze”.

 

Komisja Zagraniczna KRRP

W I kwartale działania Komisji Zagranicznej koncentrowały się na przygotowaniach do przyszłych działań szkoleniowych, które będą podejmowane w 2024 roku przez KIRP we współpracy z Europejską Fundacją Prawników. Będą to między innymi projekty szkoleniowe poświęcone prawu migracyjnemu, azylowemu Unii Europejskiej, praw człowieka oraz przeciwdziałania dyskryminacji. W marcu odbyło się seminarium w Atenach poświęcone prawu migracyjnemu i azylowemu w ramach programu TRALIM 3.

W roku 2024 wystartuje też program szkoleniowy TRAVAR, poświęcony prawu karnemu i stanowiący kontynuację cieszącego się powodzeniem programu CRIMILAW. W marcu odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne, podczas którego omówiono szczegóły współpracy przy projekcie. Pierwsze aktywności szkoleniowe zaplanowane są na drugi kwartał roku.

Zakończyła się również rekrutacja do udziału w programie LAWYEREX 2 – programu wymiany międzynarodowej nasi radcowie mieli okazję wyjazdu zagranicę w celu odbycia praktyk, trwających 10 dni roboczych. Koszty podróży i akomodacji są pokrywane z funduszy europejskich. W I połowie roku z możliwości tej skorzysta 3 radców prawnych, a do Polski przyjedzie 2 prawników z innych państw europejskich.

Komisja ds. Zagranicznych KRRP sfinalizowała również proces zwolnienia radców prawnych z naszego kraju z obowiązku zdawania części praktycznej egzaminu SQE2 w Anglii i Walii. W sposób znaczący uprości to możliwość podejmowania działalności poza granicami Polski.

 

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP

W pierwszym kwartale 2024r. Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego prowadziła prace nad dwoma głównymi projektami, które zostaną zorganizowane w miesiącu kwietniu i maju 2024 r.:

 1. II Tydzień Akademicki. Zostań Radca Prawnym.

II Tydzień Akademicki – RADCA PRAWNY NA TWOJEJ UCZELNI.  Celem akcji jest propagowanie wśród studentów prawa (w szczególności IV i V roku) informacji o aplikacji radcowskiej i wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

Formuła projektu przewiduje zorganizowanie w jednym czasie cyklu osobistych spotkań radców prawnych i aplikantów radcowskich ze studentami prawa w całym kraju. Podczas spotkań wytypowane przez okręgowe izby osoby przedstawią studentom kulisy aplikacji i wykonywania zawodu oraz zachęcą do wybierania ścieżki rozwoju w oparciu o zawód radcy prawnego.

Wydarzenie odbędzie się w terminie 8-12 kwietnia 2024 r.  W pierwszej połowie marca 2024r. zostało skierowane pismo do wszystkich dziekanów okręgowych izb w celu powołania koordynatorów akcji na terenie działalności izb. Dzięki staraniom Komisji zostały przygotowane materiały promocyjne: prezentacja aplikacji radcowskiej i zawodu racy prawnego, konspekt wydarzenia, plakat promocyjny z kodem QR, który opracowano w wersji papierowej i elektronicznej, oraz scenariusz wydarzenia.

 

 1. Organizacja Forum Młodych Radców Prawnych.

Wydarzenie w tym roku będzie odbywało się w Bydgoszczy w dniach 17-19 maja 2024r.

Uczestnicy Forum zostaną wyłonieni dzięki opracowanej przez Komisję ankiecie, która w najbliższym czasie zostanie udostępniona, pozwalając na skierowanie zaproszeń do najaktywniejszych radców prawnych, przy zapewnieniu możliwie szerokiej reprezentacji członków wszystkich izb.

 

Ponadto w marcu 2024r. została sfinalizowana umowa Krajowej Izby Radców Prawnych ze spółką PayTel SA umożliwiająca wszystkim radcom prawnym korzystanie z płatności mobilnych na preferencyjnych zasadach Kampania informacyjna zostanie wkrótce uruchomiona, co umożliwi Krajowej Izbie Radców Prawnych pozyskanie przewidzianych umową środków finansowych na realizację zadań statutowych.

 

Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP

Do Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych w I kwartale 2024 r. wpłynęło 13 zapytań. Wśród najważniejszych zagadnień, którymi zajmowała się Komisja, można wskazać:

 • zasady prowadzenia przez radcę prawnego dodatkowej działalności gospodarczej,
 • zagadnienia związane z udzielaniem Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, w tym konfliktu interesów,
 • zasady promocji usług racy prawnego z wykorzystaniem nowych technologii,
 • dopuszczalność pełnienia funkcji radnego przy statusie aplikanta radcowskiego,
 • obowiązki radcy prawnego wykonującego zawód w danej jednostce organizacyjnej na podstawie umowy o pracę.

 

Komisja Praw Człowieka

Spotkanie przedstawicieli KRRP z Ministrą Sprawiedliwości

W dniu 11 stycznia 2024 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli KRRP z Ministrą Marią Ejchart, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowali r.pr. Włodzimierz Chróścik, Prezes KRRP oraz r.pr. Mirosław Wróblewski, ówczesny Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP. Podczas spotkania poruszono wiele ważnych kwestii dotyczących umocnienia współpracy samorządu radcowskiego z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz reformy wymiaru sprawiedliwości. Poruszona została m.in. kwestia wynagrodzeń pełnomocników świadczących pomoc prawną z urzędu i wyboru, wyzwania, z jakimi mierzą się radcy prawni w związku z np. informatyzacją wymiaru sprawiedliwości czy funkcjonowaniem systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik przedstawił również najważniejsze inicjatywy samorządu radcowskiego dotyczące zmian w prawie, przebiegu procesu legislacyjnego a także działania w obszarze edukacji prawnej i obywatelskiej. Podczas spotkania rozmawiano też o regulacjach dotyczących wysokości opłat za aplikację radcowską oraz kosztów organizacji egzaminów wstępnych na aplikację oraz egzaminów zawodowych.

 

Konkurs „Profesjonalny pełnomocnik przez ETPCz”

Komisja rozpoczęła przygotowania do zorganizowania drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu dla aplikantów radcowskich „Profesjonalny pełnomocnik przed ETPCz”, którego celem jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy o prawach człowieka, podniesienie umiejętności wypowiadania się i prezentacji argumentów w postępowaniu przed tym międzynarodowym trybunałem. Konkurs został zorganizowany po raz pierwszy w 2023 roku i cieszył się zainteresowaniem wśród aplikantów radcowskich. W zeszłorocznym konkursie wzięło udział kilkanaście dwuosobowych drużyn. Finał konkursu był jednym z dwóch wydarzeń zorganizowanych przez Krajową Izbę Radców Prawnych z okazji przypadającej w 2023 r. trzydziestej rocznicy przystąpienia przez Polskę do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz poddania się jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wystąpienia drużyn oceniała komisja konkursowa w składzie: dr Hanna Machińska, prof. Jacek Skrzydło, r.pr. Justyna Chrzanowska, r.pr. Magdalena Bartosiewicz, dyr. Marcin Sośniak i r.pr. Mirosław Wróblewski.

 

Seminarium dotyczące założeń do projektu ustawy o wzmocnieniu skuteczności wykonywania wyroków ETPCz

Drugim wydarzeniem było seminarium pt. „Wzmocnienie skuteczności wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce”. Przyczynkiem do debaty teoretyków i praktyków w zakresie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka był projekt założeń do ustawy o wykonywaniu wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, przygotowany przez Komisję Praw Człowieka KRRP. Podczas seminarium członkini Komisji r.pr. Justyna Chrzanowska przedstawiła przygotowane założenia, a następnie odbyła się debata, podczas której autorytety prawnicze podzieliły się swoimi przemyśleniami na temat projektu. W debacie brali udział:

1) dr Barbara Grabowska – Moroz, Instytut Demokracji, Uniwersytet Środkowoeuropejski w Budapeszcie, Budapeszt,

2) prof. Michał Balcerzak, b. sędzia ad hoc ETPC, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Szczeciński, Genewa,

3) prof. Jacek Skrzydło, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki,

4) prof. Piotr Rylski, Katedra Postępowania Cywilnego WPiA UW, radca prawny, specjalista ds orzecznictwa w Izbie Cywilnej SN,

5) r.pr. Mirosław Wróblewski, ówczesny przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP, Biuro RPO, Klinika Praworządności na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie,

6) r.pr. Justyna Chrzanowska, b. Pełnomocniczka MSZ ds. Postępowań przez ETPCz, członkini Komisji Praw Człowieka KRRP.

Głos zabrali także 1) dr Julia Kapelańska-Pręgowska – adiunkt w Katedra Praw Człowieka na WPiA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 2) prof. Małgorzata Wąsek-Wiaderek – sędzia Izby Karnej SN, sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Dyskusję moderowała członkini Komisji Praw Człowieka r.pr. Magdalena Bartosiewicz. Projekt założeń przygotowany przez Komisję został oceniony pozytywnie przez osoby biorące udział w debacie.

 

Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej

Kontynuowany jest projekt CKPP z partnerami KIRP – Norwegian Refugee Council i Fundacją Dialog. Projekt został przedłużony do końca 2024 roku. Beneficjentami i beneficjentkami projektu są osoby uchodźcze, które przyjechały do Polski z powodu wojny w Ukrainie. W ramach projektu pomoc udzielana jest także osobom przechodzącym przez granicę polsko-białoruską. Projekt prowadzony jest przez KRRP od grudnia 2021 r., a we współpracy z ww. partnerami – od czerwca 2022 r.

W pierwszym kwartale 2024 roku domykane były kwestie związane z negocjacjami budżetu i umów. W 2024 roku podobnie jak w latach ubiegłych projekt skupiać będzie się na pomocy osobom uchodźczym w kwestiach związanych z legalizacją pobytu, prawem pracy, uzyskiwaniem niezbędnej dokumentacji, kwestiami mieszkaniowymi oraz dostępem do podstawowych usług. Kontynuowana jest także współpraca z ukraińskimi prawniczkami, które konsultują beneficjentów i beneficjentki pomocy via infolinia. Prowadzona jest strona internetowa z informacją prawną. Świadczona jest pomoc prawna przez radców prawnych w sprawach indywidualnych wymagających pobrania od osoby pełnomocnictwa. Dotychczas, w ramach projektu pomoc uzyskała następująca liczba beneficjentów i beneficjentek (statystki od czerwca 2022 roku):

 • Liczba konsultacji na infolinii

2022 – 6 902

2023 – 11 272

 • Liczba konsultacji w Transit Site

2023 – 536

 • Liczba materiałów merytorycznych przekazanych uchodźcom

2023 – 6600

 • Liczba odwiedzin strony internetowej www.legalaidpoland.org

2022 – 17 519

2023 – 35 714

 • Liczba spraw poprowadzonych przez radców prawnych przed sądami i organami administracji

2022 – 45

2023 – 67

 • Liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla prawników

2022 – 467

2023 – 55

 

Edukacja obywatelska młodzieży

Kontynuowana jest także współpraca z Fundacją Aktywna Demokracja – autorem inicjatywy Tour de Konstytucja. Tegoroczna edycja odbywająca się pod hasłem Siła Młodych – Most Pokoleń poświęcona jest edukacji obywatelskiej młodych ludzi. W okresie styczeń-kwiecień 2024 radcowie i radczynie towarzyszą członkom Fundacji podczas zajęć w szkołach na terenie Polski. Zajęcia przeprowadzane są w sposób aktywizujący młodych ludzi i zachęcający ich do udziału w życiu obywatelskim i społecznym. Poruszane tematy dotyczą zagadnień związanych z ochroną praw mniejszości, prawem UE, ochroną klimatu, równością, prawem konstytucyjnym, aktywnością obywatelską itp. Do końca kwietnia 2024 roku przeprowadzone zostanie 40 spotkań z młodzieżą.

W dniach 16-17 marca 2024 roku odbył się Kongres organizowany przez Fundację, podczas którego przeprowadzono wiele warsztatów dla młodzieży dotyczących zagadnień związanych z aktywnością obywatelską i prawem UE. Podsumowane zostały także dotychczasowe doświadczenia wynikające z przeprowadzonych spotkań z młodzieżą. KIRP był partnerem organizacyjnym Kongresu. Radców prawnych reprezentował na nim r.pr. Bartosz Opaliński, członek Prezydium KRRP.

 

Komisja Promocji Zawodu

Komisja Promocji Zawodu KRRP w I kwartale 2024 r. odbyła łącznie 3 posiedzenia, tj. w formule zdalnej w dnach 10 stycznia i 5 lutego br. oraz posiedzenie stacjonarne w dniach 9-10 marca br.

W okresie I kwartału 2024 r. Komisja Promocji Zawodu realizowała następujące działania w obszarze promocji zawodu i komunikacji społecznej:

 1. kontynuowała prace związane z promocją zawodu radcy prawnego z udziałem polskich influencerów – dokonywała wyboru osób do współpracy w ramach 2-giej odsłony projektu, ustalała tematykę współpracy promocyjnej z poszczególnymi influencerami, odbywała spotkania oraz rozmowy telefoniczne w sprawie warunków współpracy z wytypowanymi influencerami oraz ustalała scenariusze nagrań i postów.
 2. realizowała prace związane z zaplanowaniem strategii promocji zawodu radcy prawnego na Dzień Radcy Prawnego 6 lipca 2023 r., w szczególności związane z opracowaniem założeń wydarzenia Ogólnopolski Dzień z Radcą Prawnym – 6 lipca 2024 r., a także zaprojektowaniem jednolitej oprawy wizualnej święta radców prawnych oraz wydarzenia w Internecie,
 3. uczestniczyła w pracach związanych z zaplanowaniem strategii promocji zawodu radcy prawnego na wydarzenie Pol’and’Rock Festiwal w 2024 r., w tym wzmocnienia oprawy wizualnej stosika wystawienniczego radców prawnych na wydarzeniu,
 4. kontynuowała prace związane z powstaniem pierwszego w Polsce słownika wyrazów prawnych i medycznych w Polskim Języku Migowym, w tym realizowała prace związane z opracowaniem broszury informacyjnej dla instytucji oraz radców prawnych w zakresie zagadnień związanych z sytuacją osób głuchych w Polsce, uczestnictwem w konferencji naukowej wieńczącej zakończenie projektu na Uniwersytecie Warszawskim planowanej na jesieni 2024 r.
 5. realizowała prace związane z opracowaniem założeń uruchomienia profilu Radcy Prawni w aplikacji Instagram,
 6. zajmowała opinię w sprawie zakresu wykonania przez firmę zewnętrzną dla KIRP kolejnej odsłony badań skuteczności działań promocyjnych zaplanowanych i realizowanych w 2024 r.
 7. zajmowała opinię w sprawie zakresu wykonania przez firmę zewnętrzną dla KIRP kolejnej odsłony działań promocyjnych zaplanowanych i realizowanych w 2024 r.

 

Okres I kwartału 2024 r. to czas zintensyfikowanych prac członków komisji w zakresie realizacji kolejnej odsłony projektu promującego zawód radcy prawnego z udziałem polskich influencerów. Tematyka współprac z osobami wywierającymi wpływ na polskich odbiorców w sieci Internet oscyluje m.in. wokół przeciwdziałania dyskryminacji ekonomicznej kobiet, równouprawnienia, w szczególności na ścieżce zawodowej, przeciwdziałania hejtowi, edukacji prawnej i obywatelskiej młodzieży szkolnej.

 

W zakresie prac związanych z powstaniem pierwszego w Polsce słownika wyrazów prawnych i medycznych w Polskim Języku Migowym prace Komisji ukierunkowane były w opracowanie założeń związanych z przygotowaniem broszury informacyjnej oraz jej krótszej formy w postaci ulotki dot. kwestii prawnych w kontakcie z osobami z dysfunkcją słowną, która pomocna będzie dla społeczeństwa, instytucji zewnętrznych oraz samych radców prawnych. Jako radcowie prawni powinniśmy dbać aby nasz przekaz był wolny od barier, a nadto należycie interpretowany dla osób o ograniczonej sprawności słuchowej czy wzrokowej. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie osobom z dysfunkcją słowną równego dostępu do niezbędnych informacji w danej sytuacji życiowej, w taki sposób, aby mogły one znajdować się w takiej samej sytuacji, jak gdyby byłby pełnosprawne. Broszura ma odpowiadać na następujące pytania:

 • jak zwracać się do klienta z dysfunkcją słowną oraz/lub słuchu?
 • w jakich przypadkach konieczne jest skorzystanie z usług tłumacza języka migowego?
 • w razie zaistnienia nagłej potrzeby kto może być tłumaczem języka migowego?
 • czy tłumaczem może być krewny lub znajomy osoby z dysfunkcją słowną oraz/lub słuchu, który potrafi migać, czy też powinien być całkowicie niezależny, profesjonalny tłumacz języka

Podczas spotkania grupy projektowej, które odbyło się w formule online w dniu 2 lutego 2024 r. ustalono udział samorządu radców prawnych w konferencji naukowej wieńczącej zakończenie projektu planowanej na Uniwersytecie Warszawskim na przełomie wrzesień/październik 2024 r.

 

Działania w obszarze promocji zawodu w okresie sprawozdawczym odbywały się z czynnym udziałem Wiceprezes KRRP Aleksandry Gibuły nadzorującej prace Komisji Promocji Zawodu.

 

Komisja Aplikacji KRRP

 

W styczniu 2024 odbyła się uroczysta inauguracja I roku aplikacji radcowskiej, podczas której uhonorowano osoby z najlepszym wynikiem z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. Wydarzenie odbyło się w siedzibie biura KIRP a gościem honorowym spotkania była  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska – Bluszcz. Najlepsi aplikanci z całego kraju uzyskali od 126 do 145 punktów na 150.

Komisja Aplikacji kontynuuje nagrania zajęć e-learningowych dla aplikantów radcowskich, które sukcesywnie dodawane są na platformie szkoleniowej e-KIRP. Do końca kwietnia Komisja Aplikacji planuje wzbogacić ofertę szkoleniową dla aplikantów o dodatkowe 18 filmów e-learningowych.

W marcu na platformie szkoleniowej e-KIRP opublikowane zostały pierwsze ogólnopolskie zadania – prace dodatkowe dla aplikantów. Projekt ten ma na celu nie tylko stanowić istotne ćwiczenie praktyczne, które pozwoli usystematyzować lub pogłębić wiedzę w danym obszarze, ale będzie również wsparciem w procesie przygotowawczym do pisemnego kolokwium przeprowadzanego w trakcie aplikacji radcowskiej.

W dniach 1-6 marca odbył się Próbny Egzamin Radcowski 2024, do którego zarejestrowało się prawie 70% aplikantów, którzy ukończyli aplikację radcowską w grudniu 2023 roku. Próbny egzamin radcowski ma za zadanie umożliwić aplikantom rzetelną ocenę stanu przygotowań do egzaminu zawodowego, zaznajomienie z jego charakterystyczną formą oraz sprawdzenie się w warunkach możliwie bliskich egzaminowi. W projekcie udział wzięło 18 Okręgowych Izb Radców Prawnych: w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Frekwencja z udziału zapisanych aplikantów z podziałem na dziedziny prawa:

 • Prawo karne – udział wzięło 716 aplikantów z 934 zarejestrowanych – 76,7%
 • Prawo cywilne – udział wzięło 707 z 934 zarejestrowanych aplikantów – 75,7%
 • Prawo gospodarcze – udział wzięło 698 z 933 zarejestrowanych aplikantów – 74,8%
 • Prawo administracyjne – udział wzięło 663 z 922 zarejestrowanych aplikantów – 71,9%
 • Etyka, zwz – udział wzięło 605 z 922 zarejestrowanych aplikantów – 65,6%

Od 22 do 28 marca przeprowadzone zostały konsultacje po próbnym egzaminie radcowskim, które skoncentrowane były na szczegółowym omówieniu zadań egzaminacyjnych oraz najczęściej występujących błędów, które aplikanci popełniali w pracach egzaminacyjnych. Celem tych konsultacji jest nie tylko przekazanie cennej wiedzy, ale również umożliwienie uczestnikom lepszego zrozumienia oczekiwań egzaminacyjnych i pomocy w uniknięciu typowych pomyłek w przyszłości.

11 marca 2024 r. odbyła się wirtualna wizyta aplikantów radcowskich w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). W wydarzeniu uczestniczyli: prof. Maciej Szpunar, Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości, oraz pan Maciej Markiewicz, Kierownik Działu Tłumaczeń Polskich w TSUE. Wydarzenie miało na celu przybliżyć uczestnikom istnienie, sens oraz kluczową rolę Trybunału i sądów Unii oraz pomóc w zrozumieniu, w jaki sposób orzecznictwo TSUE wywiera bezpośredni wpływ na życie obywateli europejskich.

Zobacz także