Podsumowanie VIII Forum Aplikantów Radcowskich

Zagadnienia związane z upraktycznianiem aplikacji, dostosowanie jej programu do obecnych wyzwań rynku prawniczego oraz zaangażowanie aplikantów w życie samorządu radcowskiego były tematem VIII Forum Aplikantów Radcowskich, które odbyło się w Katowicach w dniach 27-29 października. Celem organizowanego cyklicznie przez KIRP Forum jest nie tylko edukacja i wsłuchanie się w głos przedstawicieli przyszłych radców prawnych, ale również integracja środowiska.

W Forum uczestniczyło 51 przedstawicieli aplikantów radcowskich delegowanych przez Okręgowe Izby Radców Prawnych. Gościem specjalnym wydarzenia był Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz. Podczas Forum obecni byli także Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Wiceprezes KRRP oraz Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu Zbigniew Tur, Przewodniczący Komisji Wspierania Zawodowego KRRP i Dziekan Rady OIRP w Rzeszowie Bartosz Opaliński, Przewodniczący Komisji Aplikacji Bartosz Szolc-Nartowski, Dziekan Rady OIRP w Katowicach Katarzyna Jabłońska, członkowie Prezydium Rady OIRP w Katowicach oraz kierownik aplikacji tej izby Bożena Cyrol.

Forum to przede wszystkim czas dyskusji i wymiany spostrzeżeń aplikantów z różnych zakątków Polski podczas pracy w trzech grupach tematycznych. Aplikanci dyskutowali o sposobie przekazywania wiedzy i prowadzenia zajęć na aplikacji oraz wyzwaniach, z którymi na co dzień mierzą się radcy prawni, jak np. rozwój nowych technologii czy kryzys praworządności i zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Przyszli radcowie zgłaszali również wiele pomysłów dotyczących zaangażowania się młodego pokolenia w prace samorządu zawodowego. Wyniki rozważań poszczególnych grup zostały zaprezentowane uczestnikom forum przez wyłonionych wcześniej liderów grup pracujących pod okiem moderatorów, którymi byli członkowie komisji KRRP.

„Aplikanci postulowali umożliwienie im większego zaangażowania w prace samorządu poprzez udział w pracach komisji, aktywne uczestnictwo w obradach zgromadzeń okręgowych izb, czy też korzystanie z rozwiązań dedykowanych radcom prawnym, np. w odniesieniu do szkoleń e-learningowych. Wiele z narzędzi, z których korzystają radcowie jest już dostępnych dla aplikantów, lecz brakuje upowszechnienia wiedzy w tym zakresie na poziomie okręgowych izb. Aplikanci oczekują, aby udogodnienia wdrożone w wielu izbach zostały upowszechnione i stały się standardem. Dotyczy to chociażby udostępnienia w trakcie kolokwiów programów obsługujących system aktów prawnych, pomocy technicznej przy kolokwiach, omawiania wyników kolokwiów w jednolity sposób we wszystkich izbach, opracowania konspektów praktyk odbywanych w sądach. Wskazywano także na potrzebę egzekwowania obowiązków patronów. Szereg przedstawionych postulatów pojawiło się w trakcie wcześniejszych edycji Forum i zostało już zrealizowanych. Dlatego też członkowie Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego i Komisji Aplikacji uznali za celowe opracowanie głównych, powtarzających się zgłoszeń ze wskazaniem etapów ich realizacji przez KIRP.” – podsumował Bartosz Opaliński, Przewodniczący Komisji Wspierania Zawodowego KRRP i Dziekan Rady OIRP w Rzeszowie .

W czasie Forum nie zabrakło również czasu na integrację. Na spacer po mieście i odkrywanie jego uroków zaprosili uczestników reprezentanci OIRP w Katowicach, gospodarze spotkania.

 

Zobacz także