VIII Forum Aplikantów Radcowskich

Rozpoczęło się organizowane przez KIRP VIII Forum Aplikantów Radcowskich, które potrwa do niedzieli 29 października br. Do Katowic przyjechało kilkudziesięciu aplikantów reprezentujących Okręgowe Izby. Tematem przewodnim tegorocznego Forum będą zagadnienia dalszego upraktycznienia aplikacji, dostosowania jej programu do obecnych wyzwań rynku prawniczego oraz zaangażowanie aplikantów w życie samorządu radcowskiego.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Komisji Wspierania Zawodowego KRRP i Dziekan Rady OIRP w Rzeszowie Bartosz Opaliński. Po nim głos zabrali Przewodniczący Komisji Aplikacji Bartosz Szolc-Nartowski, Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik oraz Dziekan Rady OIRP w Katowicach Katarzyna Jabłońska. Na sali obecni byli członkowie Prezydium Rady OIRP w Katowicach, kierownik aplikacji Bożena Cyrol, jak również Wiceprezes KRRP oraz Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu Zbigniew Tur.

„Cieszę się, że po raz kolejny spotykamy się w gronie przedstawicieli KIRP i młodych adeptów zawodu, by dzielić się doświadczeniem oraz wspólnie pracować nad coraz lepszym przygotowaniem aplikantów do wykonywania zawodu radcy prawnego. Wasze spostrzeżenia i sugestie są dla nas bardzo cenne i pomagają nam dostosowywać program aplikacji do zmieniających się wymagań i oczekiwań rynku usług prawnych. Jakość świadczonej przez przyszłych radców pomocy prawnej oraz efektywność działania samorządu będzie zależała również od was. To nasza wspólna odpowiedzialność.” – powiedział Włodzimierz Chróścik, Prezes KIRP.

Przed aplikantami dwa dni, które wypełnią merytoryczne dyskusje i praca w trzech grupach tematycznych:

  • Upraktycznienie aplikacji – diagnoza stanu obecnego oraz oczekiwane kierunki zmian
  • Wyzwania rynku prawniczego a program aplikacji
  • Zaangażowanie aplikantów w życie samorządu radcowskiego

Ich zadaniem będzie wymiana spostrzeżeń i pomysłów, a na koniec wypracowanie postulatów związanych z przydzielonym zagadnieniem. Będzie także możliwość przedstawienia własnych tematów i propozycji dotyczących aplikacji, jak również innych tematów istotnych z punktu widzenia przyszłych radców prawnych. Podczas Forum nie zabraknie również czasu na wspólną integrację.

„Forum Aplikantów to dla nas bardzo ważne wydarzenie, które planujemy co roku. To miejsce, w którym aplikanci zabierają głos w temacie programu i kształtu aplikacji radcowskiej. Wspólnie je analizujemy i rozmawiamy o tym, w jaki sposób aplikacja powinna rzetelnie przygotowywać do egzaminu, a przede wszystkim do wykonywania zawodu radcy prawnego. Aplikanci są częścią samorządu radców prawnych, dlatego dyskutujemy też o ich miejscu i udziale w pracach samorządu. Patrzymy również w przyszłość – na potrzeby rynkowe i dostrzegając je budujemy propozycje programu aplikacji przyszłości.” – podsumował Przewodniczący Komisji Aplikacji Bartosz Szolc-Nartowski.

W imieniu KIRP życzymy owocnej pracy!

Zobacz także