Podwyższenie sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC zawodowej ponad limit

Program ubezpieczeniowy dla radców prawnych na lata 2023-2026 w Uniqa TU S.A. przewiduje możliwość podwyższenia sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC zawodowej radcy prawnego ponad limit 500 000 euro ( 2 339 200 zł) wskazany w polisach opłacanych w ramach składek członkowskich.

Dostępne na bardzo atrakcyjnych warunkach cenowych nadwyżkowe warianty sum gwarancyjnych sięgają od 100 000 euro do 3 000 000 euro na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

W przypadku chęci poznania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z brokerem ubezpieczeniowym WTWP: radcaprawny@willistowerswatson.com.

Dobrowolne ubezpieczenie nadwyżkowe może zostać zawarte alternatywnie przy zastosowaniu dwóch różnych czasowych zakresów ochrony ubezpieczeniowej (triggerów): popełnienia uchybienia w okresie ubezpieczenia (trigger act committed) lub zgłoszenia roszczenia w okresie ubezpieczenia (trigger claims made).

Ubezpieczenia zawierane są na warunkach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz.U. nr 217 Poz. 2134 i 2135).

Zobacz także