Wideospotkanie Prezydium KRRP

Organizacja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie, dalszy udział KRRP w projekcie ELF z cyklu CiviLAW – to główne tematy poruszone podczas wideospotkania Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się 21 lutego.

W związku z faktem, iż Krajowa Izba Radców Prawnych w tym roku przewodniczy Organizacji Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, podczas spotkania przedstawiono projekt uchwały w kontekście zaprojektowania i wykonania dedykowanego serwisu internetowego.

Ponadto omówiono również kwestie organizacyjne dotyczące spotkania komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbędzie się w dniach 3-5 marca 2023 r. w Poznaniu, spotkania Krajowego Zespołu Wizytatorów z Przewodniczącymi Okręgowych Zespołów Wizytatorów, które zaplanowano na 20-22 kwietnia 2023 r. w Gdańsku, oraz spotkania Komisji Doskonalenia Zawodowego z przedstawicielami okręgowych izb radców prawnych dotyczącego przygotowania projektu zmian Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, którego organizację zaplanowano na 24-25 lutego 2023 r.

Podczas spotkania Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych zreferowała tematykę organizacji i uchwalenia Regulaminu VIII Edycji Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w 2023 r. Konkurs będzie miał charakter trzyetapowy, szkolny, okręgowy i centralny – finałowy, który został zaplanowany na 15 maja 2023 r.

Wiceprezes KRRP Michał Korwek omówił kwestie związane z udziałem Krajowej Rady Radców Prawnych w projekcie ELF z cyklu CiviLAW. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, instrumenty prawne, które mają być objęte projektem to prawo upadłościowe i prawo rodzinne.

Spotkanie było również okazją do delegowania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu zespołu przygotowującego pytania testowe na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich w 2023 roku. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Sprawiedliwości planowany termin egzaminów wstępnych na aplikację radcowską to 30 września 2023 r.

Zobacz także