Polski system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w świetle standardów prawa UE

Komisja Praw Człowieka KRRP zaprasza do zapoznania się z artykułem pt. „Polski system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w świetle standardów prawa Unii Europejskiej” napisanym przez r.pr. Mirosława Wróblewskiego – członka Komisji Praw Człowieka KRRP. Materiał dostępny jest w załączeniu oraz pod tym linkiem.

Artykuł został opublikowany w „Przeglądzie Prawa Konstytucyjnego”, które to czasopismo dostępne jest także online pod adresem: https://czasopisma.marszalek.com.pl/pl/10-15804/ppk

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Streszczenie: Opracowanie przedstawia aktualną problematykę odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, poczynając od wskazania historycznych już prób wprowadzenia nowych, ujednoliconych regulacji, mających w założeniu obejmować większość zawodów prawniczych, aż do uchwalenia przepisów statuujących Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i tzw. ustawy dyscyplinującej sędziów. Autor przeprowadza pogłębioną analizę regulacji dyscyplinarnych pod kątem testu zgodności z normami prawa UE i koniecznością zapewnienia przez prawo krajowe efektywności unijnych rozwiązań prawnych. [źródło streszczenia: „Polski system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w świetle standardów prawa Unii Europejskiej”, r.pr. Mirosława Wróblewskiego]

Zobacz także