Porozumienie „Prawnicy Razem” o wolności mediów i dostępu obywateli do informacji

W dniu 21 grudnia br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych odbyło się ostatnie w 2016 r. spotkanie sygnatariuszy Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych. W spotkaniu, ze strony KRRP wzięli udział: prezes KRRP Maciej Bobrowicz oraz wiceprezesi Ryszard Ostrowski i Zbigniew Tur.

Porozumienie przyjęło stanowisko nr 27/2016 dot. wolności mediów i dostępu obywateli do informacji, w którym negatywnie odnosi się do  „Informacji na temat planowanych zmian w organizacji pracy mediów w Parlamencie” ogłoszonych 14 grudnia 2016 r. oraz wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją konfliktu, która nastąpiła w kolejnych dniach.  Porozumienie podkreśla również, że w każdej demokracji wolność słowa związana jest z prawem dostępu do informacji.

Kolejne spotkanie zaplanowano na dzień 11 stycznia 2017 r.

Pełna treść stanowiska:  stanowisko-nr-272016-dot-wolności-mediów-i-dostępu-obywateli-do-informacji

Zobacz także