Posiedzenie Komisji CCBE ds. prawa karnego w Warszawie

W sobotę 24 listopada 2018 r. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji ds. prawa karnego (CCBE Criminal Law Committee) Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE. Gospodarzami spotkania były Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Naczelna Rada Adwokacka. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kilkunastu krajów europejskich – w przeważającej mierze stałych członków wspomnianej komisji oraz goście z Polski. Zgromadzonych w imieniu gospodarzy przywitał Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Michał Korwek.

Organizacja posiedzenia Komisji CCBE ds. prawa karnego w Warszawie była szczególnym wydarzeniem, gdyż najczęściej tego rodzaju spotkania odbywają się w Brukseli. Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE, chcąc jednak zwrócić uwagę Europy na Polskę oraz jej obecną sytuację polityczno-prawną, zaproponowała organizację tego posiedzenia właśnie w naszym kraju. Termin posiedzenia zbiegał się także z obchodzoną w listopadzie bieżącego roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Głównym punktem spotkania było wystąpienie adw. Mikołaja Pietrzaka, który przedstawił prezentację na temat wprowadzanych w ostatnich miesiącach zmian legislacyjnych w Polsce oraz omówił konsekwencje z nich wynikające – szczególnie w kontekście praworządności oraz niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników.

Należy zauważyć, że Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Naczelna Rada Adwokacka od kilku już lat są aktywnymi członkami Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE – największej międzynarodowej europejskiej organizacji zrzeszającej samorządy prawnicze. Więcej informacji o CCBE można znaleźć na stronie internetowej KIRP tutaj oraz na stronie CCBE pod tym linkiem. Z kolei szczegółowe informacje na temat prac prowadzonych na posiedzeniach komisji CCBE dostępne są tutaj. Natomiast osoby zainteresowane pracami ww. Komisji CCBE ds. prawa karnego mają możliwość zapoznania się z materiałami z prac tej grupy w tym miejscu.

 

Fot. Archiwum KIRP

 

Fot. Archiwum KIRP

 

Zobacz także