Posiedzenie Komisji d/s Prawnych i Praw Człowieka Rady Europy (CoE) w sprawie zasad i gwarancji dla prawników (adwokatów, radców prawnych)

W dniu 30 stycznia 2020 r. Maria Ślązak jako prezydent AEA-EAL (Europejskiego Stowarzyszenia Adwokatów)  została zaproszona jako  ekspert na posiedzenie  Komisji d/s Prawnych i Praw Człowieka Rady Europy (CoE) w sprawie zasad i gwarancji dla prawników (adwokatów, radców prawnych). W czasie tego posiedzenia Maria Ślązak  złożyła  ustną informację na temat  instrumentów prawnych chroniących zawód prawnika oraz ich skuteczności w zabezpieczaniu dostępu  obywateli  do niezależnej porady prawnej  oraz reprezentacji przed sądem.. Wysłuchanie  ekspertów  zostało zorganizowane  przez Radę Europy w ramach prac przygotowawczych do powstania Europejskiej Konwencji o Zawodzie Prawnika. .

Zaproszenie było wynikiem wcześniejszych działań AEA-EALw tym zakresie, a w szczególności organizacji i współorganizacji konferencji na temat zawodu prawnika w Ałmatach  i Tbisilisi w 2018 roku.

Prezydent Maria Ślązak przedstawiła członkom Komisji  istniejące gwarancje p dla prawników, głównie zalecenie Rec (2000)21 Komitetu Ministrów w sprawie swobody wykonywania zawodu prawnika. Zwróciła też uwagę, że rekomendacje nie są prawnie wiążące dla państw członkowskich, a wynikające z nich  zasady, takie jak niezależność, ochrona poufnych relacji między prawnikiem a jej/jego klientem lub zakaz nakładania sankcji, nacisków i gróźb wobec prawników są często naruszane przez niektóre państwa członkowskie.

Prezydent AEA-EAL podkreśliła, że istniejące prawo miękkie, takie jak zalecenia/ rekomendacje  nie jest wystarczającym instrumentem motywującym władze państw członkowskich do poszanowania praw prawników, które to prawa są absolutnie niezbędne do właściwego świadczenia pomocy prawnej. Instrument prawny taki jak Konwencja  jest potrzebny, aby zapewnić obywatelom rzeczywisty dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w tym do niezależnego prawnika.

Zobacz także