Posiedzenie komisji ds. prawnych Parlamentu Europejskiego

Przemysław Kamil Rosiak, przewodniczący Stałej Delegacji przy Trybunale Sprawiedliwości, Sądzie i Trybunale EFTA reprezentował CCBE na posiedzeniu komisji Parlamentu Europejskiego w debacie poświęconej reformie Trybunału Sprawiedliwości UE, polegającej na przekazaniu Sądowi kompetencji do rozpatrywania spraw prejudycjalnych w określonych w Statucie dziedzinach.

W debacie, oprócz eurodeputowanych, wzięli udział prezesi obu sądów (Koen Lenaerts i Marc van der Woude), prezes austriackiego Trybunału Konstytucyjnego dr Christoph Grabenwarter, prof. Daniel Sarmiento, dyrektor Służby Prawnej Komisji Europejskiej Clemens Ladenburger oraz Jean-Philippe Mochon, sędzia francuskiego NSA.

Zobacz także