Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych – 14-15 czerwca 2024 r.

Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych – 14-15 czerwca 2024 r.

Rozpoczęło się właśnie dwudniowe posiedzenie członków Krajowej Rady Radców Prawnych. Głównym przedmiotem obrad będą kwestie związane z bieżącą działalnością samorządu i dalsze prace nad ustawą o radcach prawnych. Spotkanie poprzedzone zostało posiedzeniem Prezydium KRRP.

Podczas odbywającego się w Warszawie posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, poza kontynuacją prac nad projektem zmiany ustawy o radcach prawnych, planowane jest formalne zwołanie na listopad br. Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. Omówione będą również zmiany w Regulaminie wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy. W porządku obrad znalazły się też zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Krajowej Rady Radców Prawnych za rok 2023. Przedstawiona zostanie uchwała Wyższej Komisji Rewizyjnej w tej sprawie. Ponadto, zostanie przedstawione sprawozdanie z działalności Prezydium KRRP w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. oraz informacje na temat działań delegacji polskiej pod przewodnictwem KRRP w Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE).