Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

Wsparcie Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, organizatora akcji Tour de Konstytucja, kwestie związane z obecnością radców prawnych w zagranicznych organizacjach prawniczych i omówienie spraw organizacyjnych związanych z jubileuszową uroczystością w Filharmonii Śląskiej oraz posiedzeniem KRRP w Katowicach. To główne tematy hybrydowego posiedzenia Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbyło się 18 października.

Spotkanie rozpoczęło się od omówienia nowego projektu Ministerstwa Sprawiedliwości o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Wiceprezes KRRP Ryszard Ostrowski poinformował, że szczegółowe uwagi i krytyczna opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych zostały przesłane do resortu. Dyskusja i konsultacje dotyczące projektu ustawy trwają.

Następnie omówione zostały sprawy organizacyjne związane z posiedzeniem Krajowej Rady Radców Prawnych w Katowicach oraz jubileuszową uroczystością w Filharmonii Śląskiej.

Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła poinformowała także, że trwają prace nad wyborem zakładu ubezpieczeń, mającego realizować po zakończeniu bieżącego roku program ubezpieczeń dla radców prawnych, w tym w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zgromadzone zostały oferty, natomiast obecnie odbywają się rozmowy i dalsze negocjacje z przedstawicielami poszczególnych firm ubezpieczeniowych.

Kolejno Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik przedstawił Prezydium cele i założenia współpracy z Fundacją Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, będącej organizatorem akcji Tour de Konstytucja, w ramach której w najbliższym czasie promowane będą tematy obowiązków obywatelskich, w tym głównie aktywnego udział w wyborach. Prezydium przyznało, że radcowie prawni muszą być blisko ludzi i rozmawiać na ważne społecznie tematy, jakimi w 2023 roku niewątpliwie będą wybory parlamentarne. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny z Fundacją Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych przegłosowano jednomyślnie.

W trakcie posiedzenia została także przyjęta uchwała w sprawie dofinansowania organizacji seminarium z cyklu CivilLaw, a także pokrycia kosztów udziału przedstawiciela Krajowej Izby Radców Prawnych w sesji CCBE. Wiceprezes KRRP Michał Korwek zarekomendował do uczestnictwa w tym wydarzeniu Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Monikę Całkiewicz. – Sesja CCBE odbędzie się w Ankarze – dodał Wiceprezes.

Wiceprezes Korwek przedstawił także informacje dotyczące powołania r.pr. Magdaleny Bartosiewicz na stanowisko koordynatora organizacji międzynarodowej UIA oraz wyjazdu r.pr. Jerzego Makowskiego z OIRP we Wrocławiu do Palermo na konferencję „Intermediate Meeting”, poświęconą kwestii m.in. roli prawników jako strażników praworządności w czasie wojny. Prezydium przyjęło uchwały w tych sprawach.

Następnie Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój omówiła projekt uchwały w sprawie objęcia honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych Konferencji Naukowej – II Kongresu Restrukturyzacyjnego „Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji”. Prezydium zdecydowało o udzieleniu honorowego patronatu.

Prezydium KRRP podjęło także uchwałę o dofinansowaniu organizacji konferencji „Kobieta w branży prawniczej”, która odbędzie się 24 listopada z inicjatywy Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP. Zapisy już wkrótce.

Zobacz także